VTT Uutta | Uutiset 2000

15.11. Auto kontrolloimaan nopeutta


Espoon Otaniemessä esiteltiin henkilöauto, johon on rakennettu  automaattinen nopeudenrajoitin. Nopeudensäätelyautoa ajettiin oikeassa liikenteessä. Tarkoituksena oli herättää keskustelua nopeudensäätelyn  tarpeesta ja mahdollisuuksista Suomessa.

Kyseessä ei ole ihmeauto Kitt, mutta se tietää, mikä on kulloinenkin nopeusrajoitus. Auto neuvoo, varoittaa tai tarvittaessa jopa pakottaa kuljettajan ajamaan nopeusrajoitusten mukaan.

Nopeusrajoituksen tunnistus perustuu auton paikantamiseen satelliittien  avulla. Auton paikka voidaan määrittää muutaman metrin tarkkuudella. Sijaintitiedon ja autossa olevan digitaalisen kartan avulla auto tietää voimassa olevan nopeusrajoituksen. Nopeusrajoitustietoa voidaan käyttää kuljettajan avustamiseen tai haluttaessa myös nopeuden rajoittamiseen.

Toistaiseksi järjestely toimii vain joillakin tieosilla. Digitaalikarttojen yleistyessä järjestelmä voidaan laajentaa koko Eurooppaan. Jatkossa nopeusrajoituksia voitaisiin muuttaa myös keliolosuhteisiin perustuen, mikä on noussut esille nimenomaan Suomessa. Olosuhteiden huomioon ottaminen mahdollistaisi esimerkiksi talvirajoitusten kehittämisen entistä joustavammiksi, olosuhteista riippuviksi rajoituksiksi.

Lisätietoja: VTT Yhdyskuntatekniikka, Harri Peltola, puh. 020 722 6200.

Uutta | Uutiset 2000

VTT