VTT Uutta | Uutiset 2000

1.12.Tiehöylän teho kaksinkertaistuu automatiikalla


Tienrakennuksessa käytettävään höylään on rakennettu automaattinen ohjausmenetelmä, jolla höylän teho saadaan yli kaksinkertaiseksi. Höylä hyödyntää tie-CAD-ohjelmistolla laadittua tienrakennussuunnitelmaa ja paikannustekniikkaa.

Nykyisin teiden rakentaminen perustuu mittausmenetelmiin, jotka jo ovat paljolti kolmiulotteisia. Uusi ohjausmenetelmä pitää tiehöylän tasoitusterän asennon oikeana täysin automaattisesti, ja kuljettaja keskittyy pitämään tiehöylän valitulla tielinjalla.

Uutta tiehöylän ohjausmenetelmää käyttäen saadaan muitakin etuja. Hyvin tasaisten murskekerrosten ansiosta tienpohjaan tarvitaan aiempaa vähemmän kalliita erilajisia murskeita. Lisäksi routavauriot vähenevät, koska tienpohjan murskekerrokset lajittuvat nykyistä vähemmän.

Tiehöylällä tehtävät työt ovat toistuvia ja yksinkertaisia. Nykyiset höylien ohjausmenetelmät ovat manuaalisia ja työläitä; kuljettajan pitää säätää samanaikaisesti terän korkeutta, sivusiirtoa, kallistusta sekä auraus- ja leikkauskulmaa, ja tuloksen pitää olla todella tasaisen. Toinen uusi menetelmä pitää höylän terän automaattisesti oikeassa kallistuskulmassa. Kuljettaja säätää yhdellä vivulla tasoittavan terän höyläyskorkeutta sekä sivusuuntaista paikkaa.

VTT Automaatio ja Oulun yliopiston rakentamistalouden laboratorio ovat kehittäneet nämä uudet tiehöylän ohjausmenetelmät. Työtä ovat rahoittaneet Andament Oy, CadMates Oy, Geoditech Oy, Terrasolid Oy, Tielaitos, Tierakennus Ojanen, YIT sekä Tekes ja VTT.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Kalervo Nevala, puh. 020 722 2227, 040 551 8368.


Uutta | Uutiset 2000

VTT