VTT Uutta | Uutiset 2000

7.12. Ihminen ohjaa tekniikan luotettavaksi


Ihmisen toiminnan luotettavuuden syvällinen analyysi on yhä tärkeämpää, koska yhteiskunnan kaikilla aloilla tekniset järjestelmät monimutkaistuvat. Vastaavasti kasvavat vaatimukset järjestelmien käyttäjille ja kunnossapitäjille. Yksi uusi edistysaskel tutkimuksessa on ihmisen päätöksenteon ja väärien toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten analyysi.

Uusimmat ihmisen toiminnan luotettavuuden analyysimenetelmät ottavat huomioon monen eri tieteenalan perusteet. Laajaan kokonaisnäkökulmaan
kerätään tiedot kaikista tietyn tehtävän onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Analyysin eri osien pitää olla tasapainossa, on valittava oikeat matemaattiset periaatteet, ja analyysin pitää olla herkkä ihmisen toiminnan ympäristötekijöille.

Ydinvoimala-alan todennäköisyysperusteisissa turvallisuusanalyyseissä ihmisen toiminnan luotettavuuden tarkastelu on pisimmällä. Kehitystyötä ovat rahoittaneet KTM, Säteilyturvakeskus, Fortum, Teollisuuden Voima, useat pohjoismaiset yritykset ja VTT Automaatio. Tarvittava laajakatseinen näkökulma luotettavuustarkasteluun kasvaa nykyisin muillakin yhteiskunnan
aloilla. Analyysejä käytetään tuotantojärjestelmien koko elinkaaren aikana;   siten voidaan välttää esimerkiksi tuotannon suunnittelijan ja operatiivisen käyttäjän näkökulmien väliset ristiriidat.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Pekka Pyy, puh. 020 722 6441, 040 501 5248,

http://www.ife.no/english/


Uutta | Uutiset 2000

VTT