VTT Uutta | Uutiset 2000

15.12. Tietojärjestelmä tuo tehoa pk-yritykseen


Moni pieni ja keskisuuri teollisuusyritys tai organisaatio hankkii vastedes yrityksen toimintaa ohjaavan yhden kokonaistietojärjestelmän. Järjestelmä integroi useat toiminnot, kuten mm. taloushallinnon, tuotannon- ja materiaalinohjauksen. Tällaisen kokonaisjärjestelmän luonti vaatii huolellisuutta ja paljon resursseja. Monelle järjestelmien käyttöönotto on kuitenkin ollut työlästä ja joskus se on jopa epäonnistunut.

Pk-yrityksestä puuttuvat yleensä resurssit suunnitella sen tarpeisiin helppokäyttöinen, mutta hyödyllinen ohjausjärjestelmä. Työministeriö, Työsuojelurahasto, Tekes ja muutamat suomalaiset yritykset rahoittavat työn, jolla pk-yritykselle luodaan nykyistä paremmat edellytykset saada käyttöön tehokkaita yritystoimintaa ohjaavia järjestelmiä.

Tutkimus- ja kehitystyössä luodaan malli ja ratkaisuja, joilla uuden kokonaistietojärjestelmän haluava pk-yritys ja toisaalta tietojärjestelmän tuottaja pystyvät aiempaa helpommin ymmärtämään toistensa tarpeita ja suunnittelemaan yhdessä hyödyllisen ja toteuttamiskelpoisen järjestelmän.

Mallin ja ratkaisumenetelmien kehitystyö on osa nykyaikaisen tietotekniikan tehokkaaseen käyttöönottoon liittyvää kokonaishanketta, jonka arvo on kolmetoista miljoonaa markkaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa VTT Automaatio, ja siihen osallistuu myös Jyväskylän ja Turun yliopistojen tutkimuslaitoksia.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Magnus Simons, puh. 020 722 6528, 040 543 8586

Uutta | Uutiset 2000

VTT