VTT Uutta | Uutiset 2000

19.12. Sähkökirja mobiiliopiskeluun


Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus, Yliopistopaino ja VTT Tietotekniikka ovat sopineet yhteistyöstä, jossa kehitetään sähköistä julkaisemisprosessia ja sen pedagogista soveltamista virtuaalisissa opiskeluympäristöissä.

Digitalisoituminen, verkottuminen ja langattomuus mahdollistavat uudentyyppisten elektronisten julkaisujen toteuttamisen. e-Book -tutkimus- ja kehittämisprojektissa luodaan mobiiliopiskeluun ja -opetukseen soveltuva sähköinen julkaisuympäristö. Projektissa tutkitaan sähkökirjan käyttöä tutkimus- ja opiskeluympäristössä ja pyritään myös yliopiston tutkijoiden ja opetushenkilöstön julkaisutaitojen kehittämiseen. Projektin aikana pilotoidaan sähkökirjan tuotantoa yliopistoympäristössä. Projektin ensimmäisen vaiheen tuloksena syntynyt sähkökirja julkistettiin hiljattain.

Joustavien opiskelumahdollisuuksien lisäksi ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu ja oppimateriaalin julkaiseminen avaavat uusia sovellusalueita erityisesti opetusmenetelmien ja sähköisten opiskeluympäristöjen kehittämiseen.

Lisätietoja: VTT Tietotekniikka, Jali Heilmann, puh. 020 722 6022

Uutta | Uutiset 2000

VTT