VTT Uutta | Uutiset2001

3.1. Nikkelikatalyytit avuksi kaasutuskaasun puhdistukseen


Energiantuotannossa voidaan kaasutustekniikkaa käyttämällä hyödyntää ympäristöystävällisesti erityyppisiä biomassoja ja palavia jätemateriaaleja. Jo nyt puhdistamaton kaasu voidaan polttaa esimerkiksi hiilipölykattilassa ja korvata sillä hiiltä. Puhdasta tuotekaasua edellyttävät vaativat käyttökohteet, kuten turbiinit ja moottorit sekä kehitteillä olevat polttokennot, joilla saadaan korkeampi energian tuotannon hyötysuhde.

Ongelmia aiheuttavia kaasun epäpuhtauksia ovat terva-, typpi-, rikki- ja halogeeniyhdisteet sekä alkali- ja raskasmetalliyhdisteet. Yhdessä kaasun sisältämien pienhiukkasten kanssa ne voivat syövyttää laitteistoja ja aiheuttaa toimintahäiriöitä sekä kaasun polttovaiheessa ympäristöhaittoja.

Nikkelikatalyyttien avulla voidaan korkeassa lämpötilassa hajottaa kaasutuskaasun sisältämät terva- ja typpiyhdisteet. VTT:ssä tehdyssä väitöstyössä tarkasteltiin nikkelikatalyyttien käyttöä.

Työn tuloksena saatiin uutta tietoa rikin adsorptiosta nikkelikatalyytteihin korkeilla kaasun rikkivetypitoisuuksilla. Uutta tietoa voidaan käyttää hyväksi rikkiä sietäviä katalyyttejä suunniteltaessa ja kaasutuskaasun kuumapuhdistusta kehitettäessä.

VTT Energian tutkijan Jouko Hepolan väitöskirja "Sulfur transformations in
catalytic hot-gas cleaning of gasification gas" tarkastettiin TKK:n Kemian tekniikan osastolla 19.12.2000.

Lisätietoja: Jouko Hepola, VTT Energia, puh. 020 722 6590


Uutta | Uutiset2001

VTT