VTT Uutta | Uutiset2001

5.1. Prosessilaitoksiin optimoitu käyttövarmuus


Prosessilaitoksia käyttävien työhön vaikuttavat uudet ympäristöperustaiset
vaatimukset ja muutokset prosessien hallintajärjestelmissä. Käyttäjiltä vaadittava ammattitaito ja laitosten toimintatavat muuttuvat, ja kaikki muutokset vaikuttavat laitosten käyttövarmuuteen. Käyttövarmuuden selvittämiseksi on laadittu uusi, integroitu arviointi- ja kehittämismenetelmä.

Menetelmän avulla käyttövarmuudesta saadaan aiempaa kokonaisvaltaisempi analyysi ja käsitys inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta täsmentyy. Siten voidaan analysoida, miten käyttäjät toiminnassaan ottavat huomioon käyttövarmuuteen vaikuttavat riskit, ja miten toimintatavat vaikuttavat järjestelmän käyttövarmuuteen.

Työn keskeistä sisältöä ja siitä syntyviä vaatimuksia voidaan myös käsitteellistää. Se auttaa yrityksen johtoa kehittämään yrityksen toimintaa ja luomaan yritykselle uutta toimintakulttuuria. Lisäksi mallintamisen avulla saatuja tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstön koulutuksen suunnittelussa.

Mallintamismenetelmän ovat kehittäneet Fortum Service Oy ja VTT Tekesin Käyttövarmuus kilpailutekijänä -teknologiaohjelmassa, ja se perustuu Fortumin Hämeenlinnan voimalaitoksella tehtyyn tutkimukseen. Menetelmä integroi psykologisen toimintatavan sekä systeemianalyyttisen luotettavuuden tutkimusmenetelmät. Arviot inhimillisten tekijöiden vaikutuksista prosessin ohjaukseen ja kunnossapitoon ovat riittämättömiä, mikäli ne perustuvat pelkästään laitosten häiriöraportteihin.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Maaria Nuutinen, puh 020 722 6758, 040 550
8615

Uutta | Uutiset2001

VTT