VTT Uutta | Uutiset2001

8.1. Paineettomille terässäiliöille uutta ohjeistusta


Uudet paineettomien terässäiliöiden suunnitteluohjeet ovat valmiina alan
teollisuuden koekäyttöön.

VTT:n laatimat ohjeet on tarkoitettu kehittämään erityisesti vaativien, suurten teräsrakenteisten säiliöiden suunnittelua ja toteutusta. Vaativien kohteiden tunnistamiseksi on kehitetty säiliöluokitus, joka ottaa huomioon sisällön vaarallisuuden, säiliön paikan, rakennetyypin ja perustamisolosuhteet.

Vaativilta säiliöiltä edellytetään rakennuslupatasoista rakennusvalvontaa. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan käyttää vaarallisten aineiden ja palavien nesteiden säilyttämiseen tarkoitetuilta säilöiltä edellytettyjä menettelytapoja.

Säiliön suunnittelusta vastaa pääsuunnittelija uuden maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että perustusten ja teräsrakenteen yhteistoiminta otetaan huomioon säiliön suunnittelussa. Säiliön teräsrakenteen mitoitusohjeet perustuvat uusiin eurooppalaisiin Eurocode-ohjeisiin.

Suunnitteluohjeen valmistelutyön rahoitukseen ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Työsuojelurahasto, Rautaruukki Steel ja Teräsrakenneyhdistys ry.

Lisätietoja: Pekka Salmi, VTT Rakennustekniikka, puh. 020 722 6821,


Uutta | Uutiset2001

VTT