VTT Uutta | Uutiset2001

2.1. VTT Rakennustekniikka ja VTT Yhdyskuntatekniikka yhdistyvät


VTT:n hallitus päätti 7.12.2000 pitämässään kokouksessa VTT Rakennustekniikan ja VTT Yhdyskuntatekniikan tutkimusyksiköiden yhdistymisestä. Uusi tutkimusyksikkö aloittaa toimintansa 2.1.2001 alkaen.

Yksikön nimeksi tulee VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja sen päähallintopaikka on Espoon Otaniemessä.

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan toiminnan kattamalla alueella on tapahtumassa merkittäviä muutoksia erilaisten kehitysprosessien seurauksena. Tietotekniikan uudet sovellutukset, uusi teknologia sekä kiinteistö- ja rakennusalalla ja infrastruktuurissa tapahtuvat muutokset mahdollistavat sen, että  nykyisille ja uuden yksikön tuleville asiakkaille voidaan tarjota yhä kokonaisvaltaisempia palveluja.

Yhdistettävien yksiköiden henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuteen yksikköön, jonka toimiala kattaa kummankin yksikön palvelut.

Syntyvä tutkimusyksikkö tulee olemaan VTT:n suurin. Sen palveluksessa on 540 asiantuntijaa ja suunniteltu liikevaihto ensi vuodelle on noin 240 Mmk.

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusjohtajaksi on nimitetty Juho Saarimaa ja hänen varamiehekseen Markku Tuhola.


Uutta | Uutiset2001

VTT