VTT Uutta | Uutiset2001

17.1. Pääomavaltainen teollisuus sopeutuu uuteen talouteen


Tulevaisuudessakin pääomavaltaiset yritykset yhtyvät ja sulautuvat toisiinsa saadakseen mahdollisimman suuren markkinaosuuden, mutta ne eivät ole kiinnostuneita yrityksen koon kasvattamisesta.

Näin totesi Paul Fockens Pääomavaltaisen teollisuuden kehityssuunnat -konferenssissa 16. tammikuuta Espoossa. Luennoitsijat Fockens ja Chris Gentle vertailivat vanhan maailman ja uuden maailman eroja sekä pääomavaltaisen teollisuuden mahdollisuuksia uudessa maailmassa uuden talouden aikana.

Vanhan ja uuden maailman ero ei ole niinkään maantieteellinen, vaan sähköinen ketterä talous ja hitaammin reagoiva ja muuttuva perusteollisuus. Ketteryys ja henkinen pääoma nousivat esille myös suomalaisen perusteollisuuden menestystekijöinä.

Tietotekniikan tulo ja sulautuminen kaikkeen teollisuuteen muodostaa yhteisen raja-alueen vanhan ja uuden maailman välillä. Gentlen mukaan uuden maailman käsitteitä ovat informaatio, yhteistyö ja skeptisismi. Uutta taloutta luonnehtivat globaalit ja avoimet markkinat, laaja tuotevalikoima ja monikanavainen valtioiden välinen yhteys. Uusi maailma muuttaa hänen mukaansa rahamarkkinoiden rakennetta sekä tulee olemaan hankala ympäristö pääomavaltaiselle teollisuudelle.

Avaintekijä menestyksellä on tulevaisuudessakin tietotaito.

Lisätietoja: Kati Niemi Puh. (09) 451 4671

Uutta | Uutiset2001

VTT