VTT Uutta | Uutiset2001

18.1. Mittauksista tukea ohjelmistoprosessien arviointiin


Ohjelmistoprosessien arviointia yrityksissä tehdään useimmiten vain kerran vuodessa tai harvemmin. VTT:ssä tehdyssä väitöstyössä esitetään menetelmä, jonka avulla arviointeja voidaan tihentää ja näin edistää ohjelmistoprosessien parantamishankkeiden näkyvyyttä.

Arvioinnit nähdään usein kalliina ja työläinä sekä työrauhaa rikkovina, joten vaihtoehtoisille tavoille arvioida ohjelmistoprosessia on tarvetta. Erityisen kiinnostavaa tutkimuksen kannalta oli parantaa ymmärrystä ohjelmistoprosessin seurannan mahdollisuuksista virallisten arviointien välillä.

Työssä kuvattu menetelmä perustuu tavoitelähtöisten ohjelmistomittausten hyödyntämiseen ohjelmistoprosessien arvioinnissa erityisesti ISO 15504 -standardin mukaan.

Menetelmää ja sitä tukevia ohjelmistoja on kehitetty ja kokeiltu yhteistyössä ohjelmistoteollisuuden kanssa. Tulokset osoittavat ohjelmistoprosessien mittauspohjaisen, jatkuvan arvioinnin toimivan myös käytännössä, ja antavan ohjelmistoprosessien arviointiin uusia mahdollisuuksia.

Lisätietoja: ele.info@vtt.fi, VTT Elektroniikka, puh. 020 722 2111

Uutta | Uutiset2001

VTT