VTT Uutta | Uutiset2001

19.1. Vikadiagnostiikkasovellus osaksi rakennusten automaatiojärjestelmää


Rakennusautomaatiojärjestelmää ei juurikaan hyödynnetä täysimääräisesti. Sisäilmaoloja ja energiankulutuksia seurataan harvoin systemaattisesti. Siksi järjestelmän pitäisi automaattisesti havaita ja paikantaa energiankulutukseen liittyvät poikkeamat ja tiedottaa huoltohenkilöstöä ei-toivottavasta toiminnasta. Järjestelmien toimintaa voitaisiin oleellisesti parantaa, mikäli laitteiston keräämän mittaustiedon käsittelyssä olisi kehittyneitä toimintarutiineja ja ohjelmistoja.

VTT:ssä on selvitetty automaatiojärjestelmän hyödyntämistä rakennusten energiatietoisen käytön apuvälineenä. Tutkimuksessa kehitettiin Roihuvuoren ammattioppilaitokseen Helsinkiin rakennusautomaatiojärjestelmään liitetty vikadiagnostiikkasovellus, jolla voidaan pilotoida energiankäytössä, olojen seurannassa ja säätöpiirien toiminnassa havaittujen poikkeamien syiden selvittämistä.

Käyttäjäkokemuksia ohjelmistosta on vasta lyheltä jaksolta, mutta saatu palaute on ollut sangen positiivista. Selkeitä jatkokehitystarpeita prototyyppiohjelmistolle on jo havaittu. Vikadiagnostiikan soveltamisesta oikeisiin rakennuksiin on maailmanlaajuisestikin erittäin vähän kokemuksia.

Tuloksia voivat ensisijaisesti hyödyntää rakennusautomaatioyritykset ja kiinteistönhoitoa harjoittavat yritykset.

Tutkimuksen rahoittivat Tekes, VTT, Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Computec Oy.

Lisätietoja: Satu Paiho, VTT Rakennustekniikka, puh. 020 722 4908

Uutta | Uutiset2001

VTT