VTT Uutta | Uutiset2001

25.1. Maailman korkeatasoisimmat metsäteollisuuden virtaustutkimusvalmiudet käyttöön Jyväskylässä


Maailman korkeatasoisin metsäteollisuuden virtauskoelaitteisto ja VTT Energian toimipisteen laajennus vihitään tänään käyttöön Jyväskylässä. Uudet valmiudet tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet tuottaa metsäteollisuuden t&k-palveluja ja kehittää paperikoneen märänpään laitteita ja prosesseja.

"Tämän laitteiston myötä VTT Energia nousee metsäteollisuudelle monipuolisesti tuotekehitystä tekevien tutkimuslaitosten raskaaseen MM-sarjaan", arvioi VTT Energian tutkimusjohtaja Mikko Kara uutta laitteistoa.

Uusi koelaitteisto vahvistaa osaltaan suomalaisen tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvuudeksi mainittua yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välistä verkostoa. Hankkeessa ovat aktiivisina tahoina olleet VTT Energian lisäksi Metso Oyj, Jyväskylän kaupunki ja Teknologiakeskus sekä Tekes.

Teollisuuden tuotantoprosesseja kehitetään tehokkaammiksi ja ympäristövaikutuksiltaan pienemmiksi. Tämä heijastuu niin raaka-aineiden, veden kuin energiankin käyttöön. Kilpailukyvyn parantamiseksi pyritään sekä käyttö- että investointikustannusten alentamiseen.

"Teollisuudessa tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään entistä enemmän huomiota tutkimuksen ja tuotekehityksen tehokkuuteen ja tuloksiin. Todellisten osaajien välinen yhteistyö luo parhaat edellytykset saavuttaa merkittäviä teknologisia parannuksia tai jopa täysin uutta tekniikkaa. Tämä toteutuu parhaiten hyväksymällä se tosiasia, että kaikkea ei voi itse tehdä ja että on asioita, jotka toinen taho hallitsee paremmin", perustelee Metso Paperin toimitusjohtaja Juhani Pakkala osallistumista hankkeeseen.

Laitteisto jatkaa johdonmukaista panostusta yhdessä asiakkaiden kanssa metsäteollisuuden energia- ja prosessiosaamisen, erityisesti kuituvirtauksen kehittämiseen. Metso Paper Oy, VTT Energia ja Jyväskylän yliopisto ovat 1990-luvun puolivälistä alkaen olleet yhteistyössä kuituvirtauksen tutkimuksessa. Työn tuloksena syntynyttä arvokasta pohjatietoa käytettiin Metso Paper Oy:n uusien märänpään tuotteiden, kuten OptiFeed-lähestymisjärjestelmän ja OptiFlo-perälaatikon, kehitystyössä.

Uusi laitteisto soveltuu erityisesti paperikoneen lyhyen kierron ja perälaatikon tutkimus- ja kehitystyöhön. Tuotantokapasiteetin lisäämiseksi on konekehityksessä pyrkimys ajonopeuksien nostamiseen. Tähän on varauduttu laitteiston mitoituksessa. Laitteisto sijoittuu tutkimus- ja kehitysketjussa laboratoriokokoluokan ja koepaperikoneen väliin. Laitteen avulla voidaan nopeuttaa uusien tuotteiden tuontia markkinoille. Toinen keskeinen suunnittelutavoite on ollut muunneltavuus. Tällä konealustalla voidaan yksittäisiä komponentteja vaihtaa tutkimustarpeen mukaisesti.

Ennen uuden laitteiston käyttöönottoa VTT:llä Jyväskylässä on ollut jo kolme aiemmin rakennettua ja helposti muunneltavaa virtauskoelaitteistoa. Käytännön prosesseissa esiintyvät virtausilmiöt ovat usein yksinkertaistettavissa näillä laitteilla tehtäväksi tutkimukseksi, jolloin on mahdollista yhtäaikaisesti panostaa mittausmenetelmäkehitykseen. Saadut tulokset ohjaavat jatkotutkimukset parhaiten soveltuvassa laiteympäristössä tehtäviksi. Ilmiöiden parempi ymmärtäminen lisää mahdollisuuksia hallita lopputuotteen laatua.

Kuvia:

Päälaitteisto Uusi virtauskoelaitteisto tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää paperikoneen märänpään laitteita ja prosesseja. Kuvassa virtauskoelaitteiston perälaatikko ja huulisuihkun vastaanottava viirakita.

Apulaitteisto Virtauskoelaitteistoon kuuluvat myös tyhjöpumput ja
suotonauhapuristin.

Toimitilojen laajennusosa VTT Energian laajennusosan pääty. Etualalla virtauslaitteiston massa- ja vesisäiliöt.

Mikko Kara Tutkimusjohtaja, VTT Energia

Veli-Pekka Saarnivaara Pääjohtaja, Tekes

Pekka Kettunen Kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Juhani Pakkala Toimitusjohtaja, Metso Paper Oy

Erkki KM Leppävuori  Pääjohtaja, VTT; kuvassa myös Juhani Pakkala

Lisätietoja:

VTT Energia, Mikko Kara, Puh. 020 722 5080 ja Seppo Viinikainen, Puh. (014) 67 2642 sekä Teknologiajohtaja Reima Kerttula, Metso Paper Oy, puh. 020 482 6455, 0400-648 458

Uutta | Uutiset2001

VTT