VTT Uutta | Uutiset2001

29.1. Betonilla tärkeä rooli rakentamisessa


Betoniteollisuuden kapasiteetin käyttöaste on korkea ja rakentaminen voimakasta. Kehityksen odotetaan olevan myönteistä myös jatkossa.

Betoniteollisuuden keskimääräiset käyttöasteet heijastavat talonrakennustuotannon kasvua: tuotantokapasiteetit laattaelementtituotannossa ovat tällä hetkellä lähes täyskäytössä. VTT:n selvityksen mukaan betonielementtien tuotantokapasiteetin käyttöasteen taso vaihtelee tuoteryhmittäin ja alueittain noin 70 %:sta lähes 95 %:iin. Alueellisesti suurin kysyntä betonielementtien kohdalla on Etelä-Suomessa, jossa kysyntä selvästi ylittää alueellisen tarjonnan.

Betonin markkinaosuus runkomateriaalina keskimäärin koko   uudistalonrakennustuotannossa oli vuonna 1999 noin 45 %. Osuus on koko
90-luvun pysynyt vakaana. Betonin merkitys eri rakennustyyppien runkomateriaalina onkin erittäin keskeinen. Betonisista rungoista noin kolmannes on paikallavalettuja ja noin 2/3 elementtirunkoja.

Julkisivuissa betonin merkitys on vähäisempää. Pelkän betonipinnan merkitys julkisivujen pintamateriaalina on noin 17 %. Lisäksi kuitenkin noin joka kolmannen tiilijulkisivun takana on betonielementtiseinä.

Koko rakennustuotannon lopputuotearvosta noin 95 mrd markasta
betoniklusterin osuus on arviolta noin 9,5 mrd mk eli noin 10 %. Klusteri
koostuu betonirakentamisesta uudistalotuotannossa sekä maa- ja vesirakentamisessa. Betoniklusterin työllistävä vaikutus on noin 25 000 henkilötyövuotta.

Klusterilla pyritään yhteisen tavoitteen mukaisesti ohjaamaan eri toimialojen organisaatioiden toimintaa ja osaamista. Klusterin tavoitteena on sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkealaatuinen betonirakentamisen osaamiskenttä.

VTT Rakennustekniikka arvioi betonirakentamisen määrää ja betonielementtien
markkinaosuuksia eri rakenteissa, betonielementtiteollisuuden tuotantokapasiteetin tilaa sekä betoniklusterin rakennetta vuonna 2000. Tutkimus ja sen tulokset muodostavat laajan kuvan betonirakentamisen ja betonielementtituotannon nykytilasta sekä betoniklusterin rakenteesta taustaksi koko teollisuudelle betonirakentamisen laajempaa teknologiaohjelmaa suunniteltaessa.

Lisätietoja: VTT Rakennustekniikka, Erkki Lehtinen, puh. 020 722 3420


Uutta | Uutiset2001

VTT