VTT Uutta | Uutiset2001

2.2. VTT Valmistustekniikan laatujärjestelmälle sertifikaatti


Lloyd's Register Quality Assurance on myöntänyt VTT Valmistustekniikan
laatujärjestelmälle ISO 9001:n mukaisen sertifikaatin.

Sertifikaatti on laatujärjestelmien asiantuntijan, Lloyd's Register Quality Assurancen, todistus siitä, että VTT Valmistustekniikan tutkimus-, testaus- ja tuotekehityspalvelut täyttävät ISO 9001 -standardin mukaiset laatuvaatimukset.

Sertifioidun laatujärjestelmän tavoitteena on kasvattaa asiakastyytyväisyyttä mm. siten, että projektit ja toimeksiannot toteutuvat sovittujen tavoitteiden sekä aikataulun ja budjetin mukaisesti. Laatujärjestelmä korostaa myös asiakaslähtöisyyttä sekä asiakastyytyväisyyden jatkuvaa seurantaa.

Varsinkin kansainvälisesti toimiville organisaatioille, kuten VTT:lle, on tärkeää osoittaa, että toiminnan laatu on hallinnassa ja että sitä kehitetään jatkuvasti. ISO 9001 -sertifikaatti osoittaa, että VTT Valmistustekniikka pystyy täyttämään kansainvälisten yhteyksien edellyttämät toiminnan laadun kriteerit. Lloyd's Register Ouality Assurancen myöntämä sertifikaatti on tästä kansainvälisesti arvostettu osoitus.

Laadulla pitkät perinteet VTT Valmistustekniikassa

Jo 1970-luvulla VTT:n Metallilaboratoriolla oli käytössään ydinvoimatutkimuksia koskeva laadunvarmistuskäsikirja. Vaatimukset laadunvarmistukselle tulivat asiakkaiden taholta, jotka myös valvoivat järjestelmän ylläpitoa.

VTT:n ainetta rikkovalle testaukselle myönnettiin testauslaboratorioakkreditointi vuonna1991. Tämä oli ensimmäinen Suomessa myönnetty akkreditointi. ISO 45001 -standardiin perustuvat akkreditoinnit varmistavat, että mittaus- ja testaus ovat oikein suoritetut ja niiden tulokset luotettavat.

VTT Valmistustekniikalle on myönnetty myös aineenkoetuskoneiden kenttäkalibrointia, metallianalytiikkaan liittyvää testausta sekä rikkomatonta tarkastusta koskevat akkreditoinnit.

VTT:n akkreditoidut testaus-, tarkastus-, kalibrointi- ja sertifiointipalvelut

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Laatupäällikkö Veikko Virtanen, PL 1702, 02044 VTT, Puh. 020 722 4149

Uutta | Uutiset2001

VTT