VTT Uutta | Uutiset2001

7.2. Sisäilman laatu tärkeä kriteeri asuntoa valittaessa


Rakennusten terveysvaikutuksista on keskusteltu runsaasti, mutta rakennusala ei ole toistaiseksi tuotteistanut erityisen puhtaan sisäilmaston omaavia rakennuksia. Yksilölliseen korkeatasoiseen sisäilmastoon pyrkiminen tuottaa lisäkustannuksia.

VTT on tutkinut asunnon terveellisyyden markkinapotentiaalia. Hankkeella selvitettiin, synnyttääkö parannettuun sisäilmastoon panostaminen kysyntää ja saadaanko lisäkustannuksia vastaavaa markkinahyötyä.

Asunnon hankintapäätöstä tehtäessä koettiin tutkimuksen mukaan selvää tiedotustarvetta sisäilmaston laadusta. Sisäilman laatu nousi selvästi merkittäväksi päätöskriteeriksi asunnon valintatilanteessa.

Kuitenkin valtaosa asunnon hankkijoista piti nykyisen normaalin rakentamistavan tuottamia asuntoja omiin tarpeisiinsa sopivina. Parannetusta sisäilman laadusta aiheutuvista pienistäkään lisäkustannuksista ei ollut yleistä maksuhalukkuutta: vain ylimmissä tuloluokissa oli kiinnostusta maksaa parannetusta sisäilman laadusta. Kysyntää esimerkiksi allergiaperheiden keskuudessa voitaisiin suunnata normaalitasoa puhtaamman sisäilmaston asuntoihin, mikäli niiden hinnoittelu olisi ns. normaalitasoa.

Asunnon terveellisyyden haluttavuutta testattiin todellisessa markkinatilanteessa VTT:n ja Skanska Pohjois-Suomi Oy:n koerakentamisprojektin yhteydessä Oulussa. Maikkulan kaupunginosan asuinkerrostaloista osa toteutettiin nykyisen rakentamistavan mukaisesti ja osa siten, että niiden materiaalipäästöt jäävät noin puoleen nykyisestä normaalitasosta. Rakennuttajana toimi SATO-Rakennuttajat Oy.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Anne Aikivuori, puh.
020 722 2024

Uutta | Uutiset2001

VTT