VTT Uutta | Uutiset2001

9.2. Kohtuullisuutta veneen moottoritehon valinnassa


Veneen ostajan kannattaa noudattaa kohtuullisuutta valitessaan moottoria veneeseensä. Moottorien suositustehomääritykset ovat muuttuneet. Yhä suurempi vastuu lankeaa veneen ostajalle ja käyttäjälle siitä, että vene pysyy hallinnassa myös suurissa nopeuksissa.

Sinisen kilven taustalla olevan Pohjoismaisen venenormiston (NBS) mukaan veneiden moottorien maksimiteho määritetään tiukalla väistökokeella, jonka aikana veneen on pysyttävä hallinnassa maksiminopeudella. Lisäksi sääntöön kuuluu ehdoton nopeuskatto, joka määritellään veneen pituuden mukaan. Tämä raja on esimerkiksi 5 metriä pitkälle veneelle 38 solmua. Sen yli meneviä nopeuksia ei katsota turvallisiksi, kun veneitä kuljettavat tavalliset veneilijät.

Määritettäessä nykyisen CE-merkinnän mukaisella standardilla moottorien suositustehoja käytetään samantyyppistä väistökoetta, mutta väistökoe ei ole niin vaativa kuin NBS:n mukainen. CE- hyväksynnässä voidaan vielä tästäkin tinkiä varustamalla vene varoituskilvellä, jossa todetaan veneen ohjailun olevan rajoitettua maksiminopeudella. Tällöin veneen on läpäistävä väistökoe nopeudella, joka on 85 %:a maksimista.

NBS:n mukainen väistökoe yhdessä venekoon mukaisen suurimman sallitun maksiminopeuden kanssa vastaa hyvin sitä rajaa, joka kuuluu vielä turvallisen ajokäyttäytymisen piiriin hyvissä olosuhteissa. CE-vaatimukset eivät kuitenkaan ole niin vaativat, etteikö vene, jota normaaliajossa voidaan pitää turvallisena, voisi pienen ulkopuolisen häiriön takia muuttua erittäin vaaralliseksi. Tällainen häiriö voi olla esimerkiksi toisen veneen aalto tai henkilöiden äkillinen liikkuminen veneessä.

VTT tekee sekä NSB:n että CE-vaatimusten mukaisia koeajoja. CE-koeajojen
yhteydessä selvitämme mahdollisia vaaratekijöitä suorittamalla muita ohjailukokeita veneelle. CE-sertifiointia ei kuitenkaan voida evätä, jos vene täyttää standardin vaatimukset ja jos koeajotilanteessa ei havaita ilmeistä vaaratekijää. VTT ei kuitenkaan myönnä VTT-kilven käyttöoikeutta, jos venemalli ainoastaan 85 %:n nopeudella läpäisee kokeet, vaikka standardi tämän salliikin.

Moottorien painot

Viime vuosina on nelitahtiperämoottoreiden valikoima lisääntynyt huomattavasti. Vanhempien veneiden suunnittelussa ja testauksissa käytetyt moottoripainot saattoivat kuitenkin olla nykyisten nelitahtiperämoottoreiden painoja paljon pienempiä. Vaaralliseksi tällainen yhdistelmä voi tulla perän varalaidan (reunakorkeuden) ja kelluvuuden (vedellä täytettynä) suhteen. Uuden nelitahtiperämoottorin ja vanhemman veneen yhteensopivuus tulisi aina tarkistaa koneen hankinnan yhteydessä.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, šasiakasryhmäpäällikkö Gunnar Holm,
puh. 020 722 6220, 040-5002281

Uutta | Uutiset2001

VTT