VTT Uutta | Uutiset2001

14.2. Uusia menetelmiä riskienhallintaan


Työ- ja tuotantojärjestelmien riskienhallinnan tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi (RIMA) -hankkeessa kehitettiin uusia menetelmiä riskienhallintaan ja kehittämistoimien valintaan. Hankkeen toteuttivat VTT Automaatio ja Tampereen teknillinen korkeakoulu TTKK yhteistyössä viiden kohdeorganisaation kanssa.

Hankkeessa kehitetyn uuden käytännön avulla organisaatiot saavat tukea työturvallisuusriskien poistamiseen ja pienentämiseen. Kehittämistoimien vaikutusten arviointiin hankkeessa tuotettiin seurantamittareita.

Tutkijat ovat koostaneet hankkeessa käytetyt menetelmät, tulokset ja kokemukset tietopaketiksi muidenkin yritysten käyttöön. Sen avulla voidaan yrityksissä arvioida riskienhallinnan kehittämistoimien vaikutusta kannattavuuteen ja erilaisiin voimavaroihin.

Hankkeen kokemusten perusteella päivitettiin sosiaali- ja terveysministeriön Riskien arviointi työpaikalla -aineisto ja kehitettiin tietokonesovellus riskien arviointiin, Riski-Arvi.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Taru Lehto, puh. 020 722 3267.

Uutta | Uutiset2001

VTT