VTT Uutta | Uutiset2001

15.2. VTT selvitti Suomenlahden meriliikenteen ohjausjärjestelmän edellytyksiä


Liikenne- ja viestintäministeriö kiirehtii Suomen, Viron ja Venäjän välille teknistä järjestelmää, jolla Suomenlahden meriliikennettä voidaan seurata ja ohjata onnettomuuksien ehkäisemiseksi. VTT on tehnyt esiselvityksen kansallisten meriliikenteen ohjausjärjestelmien nykytilasta Suomenlahdella ja yhteisen järjestelmän toteutusmahdollisuuksista.

Tarkoituksena on yhdistää Suomen, Venäjän ja Viron kansalliset ohjaus- ja valvonta-asemat ja selvittää niiden väliset vastuut ja työtavat, järjestelmien yhteensopivuus ja tiedonsiirto.

Koska järjestelmä kattaa myös kansainväliset merialueet, sen täytyy olla kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n hyväksymä. Sitä ennen on tehtävä Suomenlahden liikenteestä riskiselvitys, joka on jo aloitettu meriliikennetilastojen keruulla ja tarkistuksella. Alusliikenteen ohjaus- ja informaatiojärjestelmästä tehdään ehdotus IMO:lle riskiselvityksen valmistuttua, aikaisintaan vuonna 2003.

Alusten yhteentörmäysvaaraa vähentäisi esimerkiksi meriliikenteen ohjaaminen yksisuuntaisille kaistoille. Suurille, hitaasti ja suurella säteellä kääntyville säiliöaluksille voitaisiin harkita pakollista saattohinausta Suomenlahden alueella.

Riskiselvityksen rahoitukseen osallistuvat ministeriön lisäksi Suomen ympäristökeskus ja Itämeren suojelukomissio.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Jorma Rytkönen, puh. 020 722 6569,
0500 701 148.

Uutta | Uutiset2001

VTT