VTT Uutta | Uutiset2001

19.2. Ultraluja betoni tekee tuloaan Suomeen


Betonien kehittämisessä on otettu merkittäviä edistysaskeleita mm. korkealujuusbetonien ansiosta. Viime vuosina on kehitetty ultralujaa sementtipohjaista komponenttibetonia, jonka erityisen hyvät lujuus- ja säilyvyysominaisuudet ovat mahdollistaneet sen käytön ohuina ja kevyinä rakenteina.

Ulkomailla, kuten Ranskassa ja Kanadassa, ultralujaa betonia on käytetty jo varsin mittavissa koerakenteissa, mm. silloissa ja ydinvoimaloiden palkeissa. Suomessa niiden tutkimus on vasta alkuvaiheessaan. VTT on nyt tehnyt esiselvityksen ultralujien betonien ominaisuuksista, valmistustekniikasta ja käyttösovelluksista.

Ultralujan betonin erittäin tiivis mikrorakenne on saatu aikaan partikkelien kehittyneellä pakkauksella ja erittäin alhaisella vesimäärällä. Ultralujan betonin käyttöä rajoittavat kuitenkin tavanomaista kalliimmat materiaalit ja erikoinen valmistustekniikka korkeissa lujuusluokissa sekä vielä ratkaisemattomat palonkestävyysongelmat. Palonkestävyyttä on mahdollista parantaa muovikuitujen avulla, mutta asia vaatii vielä jatkotutkimuksia.

Ultralujan betonin mahdollisia sovellusalueita rakentamisessa ovat siltojen lisäksi mm. putket, palkit, julkisivupaneelit, kanavarakenteet ja puolustusvoimien suojarakenteet. Muussa teollisuudessa potentiaalisia sovellusalueita ovat mm. kassakaapit, kaatopaikkajyrät ja erilaiset säiliöt.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Juha Ratvio, puh. 020 722 6903.


Uutta | Uutiset2001

VTT