VTT Uutta | Uutiset2001

23.2. Kaukolämpöä itänaapureille VTT:n mallin pohjalta


Suomen lähialueiden vientimarkkinoille, Venäjälle ja Baltian maihin on nyt kehitetty moduulirakenteinen kaukolämpöjärjestelmä kaukolämpöjärjestelmien saneeraukseen, laajennuksiin ja uudisrakentamiseen. Nykyaikaisella kaukolämpötekniikalla voidaan Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmien perusenergian kulutusta alentaa huomattavasti - säästöjä on arvioitu saavutettavan jopa 50 %. Venäjällä ja Baltian maissa suurin osa kaukolämpöjärjestelmistä on kunnostuksen ja uudelleen rakentamisen tarpeessa.

Projektin tuloksena saavutettiin valmis tuoteperhe ja yrityskonsortion toimintamalli kaukolämpöhankkeiden toteuttamiseksi. Tuotteen ansiosta suomalainen kaukolämpöalan yrityskonsortio pystyy tekemään Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmien uudisrakentamisen tai saneerauksen alusta loppuun. Asiakkaalle tämä merkitsee mm. kustannustehokkuutta, tilaamisen ja asentamisen helppoutta sekä käytettävyyttä.

VTT Energian kehittämällä laskentamallilla voidaan tehdä kaukolämpöjärjestelmän karkean tason suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa. Koko järjestelmän toimivuus paikallisissa olosuhteissa varmistettiin laskentamallein. Samoin varmistettiin, että uusi järjestelmä tulee täyttämään valmistuttuaan sille asetetut tavoitteet.

Projektissa kehitettiin kaukolämpöalan tuotteita erityisesti Venäjälle, Puolaan ja Baltian maihin. Moduulikokonaisuuksia ovat mm. kattilalaitos, pumppuasema, kuluttajan lämmönjakokeskus sekä niiden automaatiojärjestelmät, suunnitteluohjelmistot ja johtamistason järjestelmät.

Lisätietoja: VTT Energia, Kari Sipilä, puh. 020 722 6550, 0400 448 713

Uutta | Uutiset2001

VTT