VTT Uutta | Uutiset2001

1.3. VTT ja SYKE kehittivät ekotehokkuuden mittarit


Kiinteistö- ja rakennusalan eri osapuolille kehitetään yksinkertaisia, helposti käytettäviä koko rakentamisprosessia palvelevia ekotehokkuuden mittareita, joiden avulla ympäristönäkökohdat voidaan kytkeä yrityksen muuhun liiketoimintaan.

VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa kehitettävillä indikaattoreilla lisätään yksittäisten yritysten toiminnan ja koko kiinteistö- ja rakennusalan ekotehokkuutta. Suunnittelun alkuvaiheessa mittarien avulla voidaan myös vaikuttaa lopputuotteen ympäristöominaisuuksiin. Tähän mennessä hankkeessa on kehitetty ekotehokkuuden indikaattoreita kauppapaikkojen omistajaorganisaatioille ja rakennustuoteteollisuudelle.

Jatkossa luodaan indikaattoreita kiinteistöjen käyttäjille, rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Hankkeeseen osallistuvien yritysten panos omien yksityiskohtaisten mittarien kehittämiseen on keskeinen. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja Suomen ympäristökeskuksen tärkeimpänä tehtävänä on tieteellisen perustan ja sovelluskehyksen luominen yksityiskohtaisille ekotehokkuuden indikaattoreille.

Tutkimuksen tuottamaa elinkaariarviointiin liittyvää tietoa on jo käytetty yritysten sisäisessä ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kehittämisessä. Indikaattorit pyritään saamaan niin hyviksi, että ne otetaan osallistuvissa yrityksissä todelliseen käyttöön. Hanke päättyy keväällä 2002, mutta yrityksissä pyritään saamaan tuloksia käyttöön heti, kun ne ovat valmiita.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Kai Tattari, puh. 020 722 6925, faksi 020 722 7004.

Uutta | Uutiset2001

VTT