VTT Uutta | Uutiset2001

15.3. Olutta jatkuvasti


Perinteinen olutkäyminen on panosprosessi, minkä vuoksi jatkuvatoimisuus voi parantaa olutkäymisen tehokkuutta ja tuotteen tasalaatuisuutta. VTT:ssä tehdyssä väitöstyössä selvitettiin kantajamateriaaliin sidottua hiivaa käyttävän jatkuvatoimisen olutkäymisen toteuttamiskelpoisuutta. Työ oli osa Suomen panimoteollisuuden teknologiaohjelmaa.

Tekniikan kehittyessä useat kemialliset prosessit ovat muuttuneet panosprosesseista jatkuvatoimisiksi. Prosessimuutokset eivät kuitenkaan saa muuttaa oluen aistittavia ominaisuuksia eivätkä heikentää muita laatutekijöitä.

Jatkuvatoimisen käymisprosessin edellytyksiä ovat pitkät toimintajaksot, kapasiteetin säädettävyys, haitallisten mikrobien poissulkeminen prosessista ja riittävän alhaiset investointi- ja käyttökustannukset. Väitöksessä osoitettiin, että pitkät - yli vuoden kestävät - toimintajaksot ovat mahdollisia tuotteen pysyessä hyvin tasalaatuisena. Oluen flavoriaineiden muodostumista voitiin hallita säätämällä ensimmäisen vaiheen hiilidioksidi- ja ilmasyöttöjä. Haitallisten mikrobien poissulkeminen onnistui hyvin. Jatkuvatoimisen prosessin investointikustannukset olivat pienemmät. Kannattavuuslaskelmat osoittivat kantajamateriaalin hinnan olevan ratkaiseva investoinnin kannattavuudelle.

Lisätietoja: Ilkka Virkajärvi, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 4474, 

Uutta | Uutiset2001

VTT