VTT Uutta | Uutiset2001

16.3. VTT:ltä 4D-malli rakennusaikataulun visualisointiin


VTT ja Eurostepsys Oy ovat kehittäneet ratkaisun rakennusaikataulun visualisointiin mikrotietokoneella. Ratkaisussa yhdistetään toisiinsa rakennuksen 3D-tietokonemalli ja rakennusaikataulu. Lopputuloksena saadaan 4D:ksi kutsuttu tietokonemalli, joka näyttää kuinka aikataulu etenee käytännössä.

Nykypäivän rakennushankkeissa on pitkälti kysymys eri yritysten tietämyksen ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelkkä tiedonsiirto osapuolten kesken ei riitä, vaan vaaditaan kehittyneitä ratkaisuja visualisoida kohdetta ja siihen liittyviä ratkaisuja yksiselitteisesti. Kehitetyssä ratkaisussa toteutussuunnittelu muuttuu eri osapuolten kesken tapahtuvaksi vuorovaikutteiseksi toiminnaksi. Aikataulun visualisoinnilla osapuolten on helppo ymmärtää aikataulua ja keskustella sen sisällöstä. Jokaiselle muodostuu selkeä käsitys työkohteen edistymisestä etukäteen. Samalla havaitaan mahdolliset toteutussuunnitelman virheet. Osapuolten osaamisen tehokas käyttöönotto takaa myös välittömiä kustannusetuja.

Aikataulun visualisoininnissa ohjelman käyttäjä voi esimerkiksi tarkastella rakennushankkeen edistymistä päivä kerrallaan. Tietokoneen kuvaruudulla näkyy rakennuskohde suunnitelman mukaisessa tilassa. 4D-mallia voidaan katsella ja manipuloida yksinkertaisimmillaan Internet-selaimella ja monimutkaisimmillaan malli voidaan viedä virtuaalitodellisuusstudioon, jossa katsoja voi mennä mallin sisään ja liikkua siinä ikäänkuin olemassa olevassa rakennuksessa. Kehitetty ratkaisu soveltuu jokaiseen rakennuskohteeseen, jossa on käytettävissä rakennuksen 3D-tuotemalli (IFC) ja tietokoneella tehty rakennusaikataulu. Käytännön pilotointia on tehty mm. helsinkiläisellä toimistorakennustyömaalla.

Kehitystyö liittyy käynnissä olevaan suureen EU-projektiin, jossa VTT:n lisäksi on mukana yhdeksän organisaatiota viidestä eri EU-maasta. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja tehostamaan kommunikointia ja yhteistyötä rakennushankkeen eri osapuolten kesken virtuaalitodellisuusteknologiaa soveltaen.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, johtava tutkija Kalle
Kähkönen
, puh. 020 722 4560 ja tutkija Jarkko Leinonen, puh. 020 722 4555.
 
Uutta | Uutiset2001

VTT