VTT Uutta | Uutiset2001

20.3. Laatua automaatioon


Merkittävä joukko automaation toimittajia ja käyttäjiä sekä VTT Automaatio ovat koonneet suunnittelutoiminnan laatuun keskittyvän oppaan. Opas tarjoaa suunnittelijoille ja opiskelijoille perustietoa sekä käytännön menettelytapoja automaatioprojekteihin, joissa vaaditaan korkeaa laatua ja luotettavuutta. Tekesin tukeman hankkeen koordinaattorina toimi Suomen Automaation Tuki Oy.

Tietotekniikan lisääntyessä automaatiojärjestelmien laadusta on tullut kriittinen tekijä. Tämä korostuu erityisesti vaaratekijöitä sisältävissä prosesseissa sekä lääkeaineiden ja elintarvikkeiden tuotannossa.Toisaalta monimutkaistuvat sovellukset ja ohjelmistotekniikka ovat tehneet laadun varmistamisen vaikeaksi.

Kirjan lähtökohta on, että laatu rakennetaan automaatiojärjestelmään sisään alusta lähtien. Asiakkaan tehtävä on tunnistaa käyttäjävaatimukset ja kelpoistaa järjestelmä. Toimittaja tuottaa laadun osoittamisessa tarvittavan dokumentaation. Oppaan runkona on selkeisiin vaiheisiin jaettu elinkaarimalli. Kussakin vaiheessa käsitellään suunnittelutehtäviä, dokumentteja, eri osapuolen rooleja sekä erityisesti laadun varmistamiseen liittyviä toimia. Pääkohde on tuotantoa ohjaava käyttöautomaatio, mutta lisäksi esillä on erillisten henkilöturvallisuuteen liittyvien suojausjärjestelmien suunnittelu osana kokonaisjärjestelmää.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Teemu Tommila, puh. 020 722 6457

Uutta | Uutiset2001

VTT