VTT Uutta | Uutiset2001

7.5. VTT:n, MTT:n ja teollisuuden yhteishankkeella ruokakorin ympäristövaikutukset näkyviin


Ruoan alkuperäistietojen merkitys korostuu kasvavasti maatalous- ja
elintarviketuotannossa niin tuotteiden laadun, hygienian kuin ympäristötietojen osalta. Ympäristölaadun osalta haasteeseen vastataan kotimaisen elintarviketeollisuuden käynnistämällä yhteishankkeella. Siinä tuotetaan elintarvikkeiden elinkaaren eli niiden koko tuotantohistorian kattavat tiedot. Ajantasaiset tutkimustiedot ovat tulevaisuudessa tärkeä osa suomalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä ja lisäarvoa.

VTT Kemiantekniikka ja MTT aloittivat syksyllä 2000 FOODCHAIN 'ympäristövaikutukset ruokakorissa' -elinkaariarviointihankkeen. Siinä tuotetaan elintarvike- ja prosessikohtaista ympäristöinformaatiota. Tavoitteena on kehittää elintarvikeketjun ympäristölaadun- ja alkuperänhallintaa. Hanke edistää kotimaisen maatalouden ja elintarviketuotannon kilpailukykyä sekä ympäristöominaisuuksiltaan korkeatasoisten elintarvikkeiden tuottamista kuluttajille.

Saatavia tietoja hyödynnetään tuotteiden ja prosessien kehittämisen tukena maatiloilla, alan yrityksissä sekä niiden välisten liiketoimintaketjujen kehittämisessä. Tiedot ovat lisäksi olennaista informaatiota elintarvikkeita ostaville kuluttajille, viranomaisille ja eri sidosryhmille. Kotimaisen elintarvikeketjun toimijat ovat vakuuttuneita siitä, että tuotteiden tuotantoketjun läpinäkyvyys niin tuotteen alkuperän kuin tuotantohistoriankin kannalta on tulevaisuudessa välttämätöntä.

Toistaiseksi koko liiketoimintaketjun kattavia ympäristötietoja on niukasti. Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa tuotetaan ympäristöinformaatiota todellisten elintarviketuotantoketjujen mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyn tuotteen valmistukseen käytettyjen maataloustuotteiden tuotanto selvitetään mm. niitä toimittaneilta maatiloilta saakka. Tutkimushanke päättyy vuoden 2002 lopulla.

Hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuvat myös mm. Kemira Agro Oy, Ruokakesko, Lännen Tehtaat Oyj, Raisio Yhtymä, Siemenperunakeskus-SPK, Suomen Rehu Oy ja Valio Oy. Hanketta tukevat myös Ympäristöklusterin tutkimusohjelma ja maa- metsätalousministeriö.

FOODCHAIN-hankekokonaisuus vastaa luonteeltaan Euroopan komission vastikään lanseeraaman ns. yhdennetyn tuotepolitiikan linjauksia. Se perustuu vahvasti elinkaariajatteluun sekä elinkaariarviointiin pohjautuvien
tietojen tuottamiseen, levittämiseen ja hyödyntämiseen.

Lisätietoja: VTT Kemiantekniikka, Tutkimuksen vastuullinen johtaja, ryhmäpäällikkö Torsti Loikkanen, Puh. 020 722 4253 ja 040 530 2587, torsti.loikkanen@vtt.fi

http://www.vtt.fi/ket/projects/foodchain

http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2000/T2034.pdf

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Professori Sirpa Kurppa, puh. (03) 4188 3111, sirpa.kurppa@mtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT