VTT Uutta | Uutiset2001

8.5. Luotettavuusnäkökulmia ohjelmistoihin VTT:ltä


Ohjelmistotuotteiden luotettavuuden analysointiin kehitetään uusia menetelmiä, koska ohjelmistojen hankkijat ja käyttäjät vaativat yhä parempia tuotteita. Oman lukunsa muodostavat turvallisuuskriittiset ohjelmistot, sillä niiden luotettavuus on pystyttävä myös varmentamaan. Ohjelmistotuotteiden tilaajat ovat alkaneet kiinnostua lisäksi ohjelmistoille myönnettävistä takuista; toki takuiden juridiset velvoitteet ovat toistaiseksi osittain ratkaisematta.

Muutama merkittävä ohjelmistoalan yritys ja VTT suunnittelevat Tekesin tuella ohjelmistoluotettavuuden kehitys- ja mittaustyökaluja sekä selvittävät alan koulutustarvetta. Työ tehdään vuosina 2000 - 2003, ja työn arvo on kaksi miljoonaa markkaa.

Pitkällä aikavälillä ohjelmistojen luotettavuuden huomioon ottaminen kehitystyön alusta alkaen on hyvä keino pysyä ohjelmistoprojektille asetetuissa tavoitteissa ja aikataulussa. Lisäksi luotettava ohjelmisto on saatava aikaan lisäämättä henkilöresursseja.

Nykyisin ohjelmistojen luotettavuuden mittaaminen ja varmentaminen perustuu pääosin ohjelmistojen kehitystyön aikaisiin tuloksiin: dokumentteihin, testeihin ja suoritettavaan ohjelmaan. Käytännöllisiä työkaluja luotettavuuden arviointiin ei juuri ole. Monet ohjelmistot kootaan eri toimittajilta saaduista moduuleista; moduulit joudutaan kuitenkin arvioinnissa käsittelemään black-box-mallintamisella, koska niiden valmistaja pitää dokumentit salaisina.

Ohjelmistotuottajien tietotaito on nykyisin luotettavuuspainotteisten ohjelmistoprosessien osalta vaihteleva. Siksi luotettavuusosaamiseen liittyvää koulutusta on vastedes lisättävä ja täsmennettävä.

Lisätietoja: VTT Automaatio, erikoistutkija Hannu Harju, puh. 020 722 6474, hannu.harju@vtt.fi

Kuva: Hannu Harju

Uutta | Uutiset2001

VTT