VTT Uutta | Uutiset2001

14.5. VTT:ltä teknologiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen


Maailman kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää huomattavasti lähivuosien ja vuosikymmenien aikana ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Keskeytyneitä kansainvälisiä neuvotteluja jatketaan Bonnissa heinäkuussa.

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisesta tulee seuraamaan valtava kysyntä
uusille ja puhtaille energiateknologioille. VTT:n koordinoiman ja Tekesin
rahoittaman suomalaisen Climtechohjelman alustavien tulosten mukaan
päästöjen vähennysmahdollisuuksia löytyy mm. puupolttoaineiden ja jätteiden käytöstä.

Puuperäisten polttoaineiden lisääntynyt käyttö on jo rajoittanut
kasvihuonekaasujen päästöjä. Korjuutekniikat ja hankintaketjut ovat tehostumassa ja monipuolistumassa. Uusia puuperäisen polttoaineen
käyttömuotoja ja teknologioita ovat esimerkiksi pelletit, pyrolyysiöljy ja
kiinteäkerroskaasutus. Vuoteen 2010 mennessä bioenergian käyttö voisi
parhaimmillaan vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä 20 - 30 % Suomen arvioidusta päästönvähennystarpeesta. Uudet ratkaisut ja teknologiat ovat merkittäviä koko Euroopan mittakaavassa.

Jätteiden hajoaminen kaatopaikalla tuottaa metaania, voimakasta
kasvihuonekaasua. Metaanipäästöjä voidaan rajoittaa paitsi keräämällä
metaani talteen, myös vähentämällä jätteiden kaatopaikkasijoitusta eli
lisäämällä kierrätystä sekä palavan jätejakeen energiakäyttöä. Jätteiden
vähennys ja materiaalihyötykäyttö on aina ensisijaista energiakäyttöön ja
kaatopaikkasijoitukseen nähden. Jätteitä kaasuttamalla ja polttamalla
syntyy kaasua, joka voidaan hyötykäyttää polttoaineena voimalaitoksissa
esimerkiksi seospolttamalla turpeen ja puun seassa. Kaasulla voidaan myös
korvata fossiilista polttoainetta. Suomalaisessa tehokkaassa ratkaisussa
kokonaispäästöjä voidaan vähentää huomattavasti.

Lisätietoja:VTT Energia, Tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, Puh. 020 722 5062, ilkka.savolainen@vtt.fi

www.climtech.vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT