VTT Uutta | Uutiset2001

1.6. Väestön ikääntyminen luo paineita terveydenhuoltopalveluille


VTT selvitti hyvinvointiteollisuuden kasvun haasteet

Hyvinvointiteollisuuden eli terveydenhuoltopalveluiden tuottamisen on arvioitu muodostuvan yhdeksi nopeimmin kehittyvistä aloista Suomessa. Markkinat, joihin sisältyy suuria kasvumahdollisuuksia ovat nyt murroksessa ja edelleen suurelta osin jäsentymättömät. Kasvun ja uusien markkina-alueiden hakeminen merkitsee usein sitä, että asiakaskunnan muuttuessa myös yritysten toimintatapojen on muututtava.

Kasvun haasteita on kuvattu VTT:n Teknologian tutkimuksen ryhmän ja Etlan tuottamassa julkaisussa. Siitä käy ilmi, että viime vuosina uusien yritysten lukumäärä on lisääntynyt ja liiketoiminta yleisestikin kasvanut. Vienti ja kansainvälinen liiketoiminta ovat kehittyneet myönteisesti ja alan yritysten ulkomainen omistus on lisääntynyt.

Uutena kasvualueena on pidetty sähköisten hyvinvointipalvelujen tuotantoa. Tällä alueella yritysten suurimmat haasteet ovat kaupallisia ja rakenteellisia. Uuden, alalle sopivan liiketoimintamallin hakeminen on vaikeaa. Vielä merkittävämpi haaste on se, että ympäristössä ei ole vielä täyttä valmiutta hyödyntää sähköisiä palveluja. Markkinaverkoston rakentamisen lisäksi tarvitaan täydentävien palvelujen ja teknologioiden kehittämistä sekä muutoksia vakiintuneessa terveydenhuollon järjestelmässä.

Uudenlaisten palveluiden ja teknologioiden tuottaminen edellyttää yrityksiltä uudenlaista liiketoiminta-ajattelua ja uudenlaista osaamista. Aivan uudenlaisten ratkaisujen onnistunut tuottaminen edellyttää vuorovaikutteista palvelujen ja niitä tukevien teknisten ratkaisujen kehittämistä. Siihen tarvitaan yritysten ja julkisen vallan yhteistyötä ja uudenlaista kumppanuutta.

Lisätietoja:VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä, erikoistutkija Sirkku Kivisaari, puh. 020 722 4252 ja 040-540 9915, sirkku.kivisaari@vtt.fi

Julkaisuja:

http://www.vtt.fi/ttr/uusi.htm

Sirkku Kivisaari, Kokemuksia vuorovaikutuksesta kehittämistyössä.
Juurruttaminen kokeiluna. Espoo 2001.

Sirkku Kivisaari, Sami Kortelainen, Mikko Mäkinen & Niilo Saranummi, Kohti
uusia liiketoimintamalleja hyvinvointiteollisuudessa. Espoo 2001.


Uutta | Uutiset2001

VTT