VTT Uutta | Uutiset2001

6.6. Paikannuksesta apua matkapuhelinverkkojen ruuhkautumiseen


Matkapuhelimiin on kehitetty tekniikkaa, joka mahdollistaa puhelimen paikanmäärityksen. Paikannuksen avulla voidaan VTT:n mukaan vähentää mobiiliverkkojen ruuhkautumista ja jopa lisätä verkkojen kapasiteettia.

Tulevaisuudessa matkapuhelimen täytyy kommunikoida useiden erityyppisten verkkojen kanssa, jolloin liikkuvuuden hallinta eri verkkojen välillä tulee olemaan tärkeää. Matkapuhelimen paikkatieto helpottaa päätelaitteen sijainnin hallintaa ja avustaa tarkoituksenmukaisen verkon valinnassa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi paikka- ja liiketila voivat vaikuttaa siihen, kannattaako yhteys muodostaa langattoman lähiverkon vai matkapuhelinverkon kautta.

Matkapuhelinverkkoon perustuvan paikannuksen haittapuolena on tähän asti nähty sen vaatima tiedonsiirto ja signalointi. Tämä kuormittaa matkapuhelinverkkoa syöden puhe- ja datapalveluilta kapasiteettia, josta muutenkin on pulaa kaupunkialueilla. Matkapuhelinpaikannuksen avulla voidaan kuitenkin myös optimoida mobiiliverkon toimintaa ja näin jopa lisätä sen kapasiteettia.

VTT Tietotekniikka koordinoi EU-projektia, jossa tutkitaan menetelmiä paikannuksen hyödyntämiseen mobiiliverkon laadun parantamisessa. Hyödyntämisalueita voivat olla paikka-avusteinen verkkosuunnittelu, älykkäät tukiasemat ja liikkuvuuden hallinta.

Vuoden alussa käynnistynyt projekti jatkuu vuoden 2003 elokuuhun.

Lisätiedot: VTT Tietotekniikka, Jaakko Lähteenmäki, puh. 020 722 6547,
jaakko.lahteenmaki@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT