VTT Uutta | Uutiset2001

13.6. Täysjyvän täydeltä terveyttä - Vilja-alan asiantuntijat VTT:n symposiumissa


Elintarvikkeiden terveysvaikutuksista on keskusteltu kuluneen vuoden aikana ennätysvilkkaasti. Tulilinjalla ovat olleet etenkin eläinkunnan tuotteet. Täysjyvätuotteiden myönteisestä vaikutuksesta terveyteen sen sijaan on tullut kannustavaa palautetta jo pitkään. Tieteellistä näyttöä niiden merkityksestä on esimerkiksi diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja syövän ehkäisyssä. Ruokavalio, joka sisältää runsaasti täysjyvätuotteita, vähentää sairauksien hoitokuluja ja pienentää sairastumisriskiä. VTT on koonnut alan huippututkijat kansainväliseen symposiumiin keskustelemaan viljatuotteiden terveysvaikutuksista ja tuotekehityksestä.

VTT järjestää 14.-15.6.2001 Haikon kartanossa kansainvälisen symposiumin "Whole Grain and Human Health", jossa alan huippututkijat esittelevät tutkimustuloksiaan diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja syövän ehkäisystä sekä täysjyväviljan käytöstä ja teknologiasta. Tuloksia julkaistaan myös 50 tieteellisessä posterissa. Symposiumissa keskustellaan myös täysjyväviljaan liittyvien terveysväittämien kehittymisestä: USA:ssa terveysväittämiä saa käyttää – Euroopassa ei.

Suomi on monipuolisessa rukiiseen ja kauraan liittyvässä ravitsemusosaamisessa maailman johtavia täysjyväkulttuurin maita. Ravitsemussuositukset niin meillä kuin muuallakin kehottavat lisäämään täysjyväviljan ja sen sisältämien hiilihydraattien käyttöä. Uusi tutkimustieto viljan kuorikerroksissa olevista bioaktiivisista yhdisteistä vahvistaa käsitystä viljan tärkeydestä mm. kasvilignaanien, sterolien, eri vitamiinien ja hivenaineiden lähteenä. Teollisuus kehittää uusia tuotteita modernin kuluttajan maku- ja käyttötottumuksiin sopiviksi.

Sairauksien hoidon ja ehkäisyn hinta kasvaa

Sairauksien yleistymisen syyt ovat monet, mutta ravinnolla on niihin kiistaton yhteys. Ruokavalion muuttaminen enemmän täysjyväviljaa ja kasviksia sisältäväksi jo lapsesta asti on yksi tehokas – ja kansantaloudellisesti kannattava – keino sairauksien ehkäisemiseksi. Pelkästään ummetuksen hoitoon käytettiin Suomessa 80 milj. mk vuonna 2000. Ummetusta voidaan kuitenkin hoitaa syömällä kuitupitoista ruokaa, kuten täysjyväviljatuotteita ja liikkumalla enemmän. Nopeasti yleistyvään diabetekseen sai korvausta hoitokuluihinsa vuonna 2000 yli 155 000 potilasta. Kolesterolilääkitykseen sai korvauksia noin 222 000 ihmistä. Diabeteksen ja korkean kolesterolin lääkekustannukset olivat Suomessa yli 700 milj. mk vuonna 2000.

Täysjyväviljaa on enemmän pellolla kuin pöydässä

Suomessa tuotetaan viljaa 1,2 milj. peltohehtaarilla, eli 55 % kasvinviljelyalastamme kasvaa viljaa. Tästä ohra (48 %) ja kaura (34 %) muodostavat valtaosan, ja leipäviljat vehnä (17 %) ja ruis (4 %) vähemmistön. Yleensä vehnätuotteet valmistetaan ydinjauhosta, jolloin kuorikerroksen terveyttä edistävät ainesosat jäävät hyödyntämättä.

Täysjyväruisleipä on edelleen suomalaisten tärkein ravintokuidun lähde, ja meillä lieneekin tässä suhteessa hallussamme epävirallinen maailmanennätys. Keskivertosuomalainen syö vuodessa noin 70 kg viljatuotteita, josta täysjyvätuotteiden osuus on kuitenkin vain runsas kolmasosa. Miehet syövät viljaa päivittäin 200 g ja naiset 150 g. Molempien pitäisi ravitsemussuositusten mukaan lisätä viljan käyttöään noin 100 g/vrk, mikä esimerkiksi tarkoittaisi yhtä lisäviipaletta leipää jokaisella kolmella pääaterialla. Jos tämä viljamäärä olisi täysjyvää, kuinka terveitä olisimmekaan?

Ruista, kauraa vai vehnää? – tärkeintä on koko jyvä

Symposiumin järjestämiseen antoi sysäyksen 7 vuotta jatkunut pohjoismainen "Ruis ja terveys" -projekti, jossa tutkittiin erityisesti rukiin sisältämiä lignaaneja ja niiden merkitystä rinta- ja eturauhassyöpäriskin pienentäjänä. Rukiin lignaanit sijaitsevat jyvän ulkokerroksissa, ja tutkimuksessa löydettiin joukko aivan uusia lignaaneja. Elimistössä niiden osoitettiin suolistokäymisen yhteydessä muodostavan enterolaktonia. Veren korkeamman enterolaktonipitoisuuden on väestötason tutkimuksissa osoitettu pienentävän mm. rintasyöpä- ja sydäntautiriskiä. Kuopion yliopiston ja VTT:n ruistutkimuksissa on havaittu täysjyväruisleivän vaikuttavan positiivisesti insuliiniaineenvaihduntaan. Symposiumissa kuullaan monipuolisesti useiden tutkimusryhmien tuloksia rukiin terveysvaikutuksista yhteensä 17 eri tieteellisessä tiedonannossa.

Kaura ja vehnä ovat muualla maailmassa tutkituimmat täysjyväviljatuotteet: kaura ennen kaikkea veren kolesterolipitoisuutta laskevan, vehnä paksusuolisyöpäriskiä laskevan vaikutuksen takia. USA:ssa nämä vaikutukset voidaan jo viestittää kuluttajille terveysväittäminä. Ravintokuidulla on oma tärkeä merkityksensä viljan terveysvaikutusten selittäjänä, mutta yhä enemmän uskotaan viljan kuorikerrosten pienyhdisteiden tärkeyteen. Amerikkalaiset, kanadalaiset ja australialaiset tutkijat kertovat symposiumissa täysjyväviljan merkityksestä suolisto- ja muiden syöpien kehittymisessä, ja kertovat muiden maanosien tutkimuksen painopistealueista.

Symposiumin taustaorganisaatioihin kuuluu maailman suurin vilja-alan järjestö American Association of Cereal Chemists, jonka Euroopan osaston puheenjohtaja Kaisa Poutanen VTT:ltä on symposiumin tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Symposiumia tukevat myös Elintarviketeollisuusliitto, Ruotsin ravitsemustieteen säätiö, Pohjoismainen teollisuusrahasto sekä kahdeksan vilja-alan kansainvälistä yritystä.

Tervetuloa symposiumiin

Lehdistön edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja ja haastattelemaan luennoitsijoita. Jos haluat sopia haastatteluajasta etukäteen, ota yhteyttä Paula Bergqvistiin, puh. 050 566 5160.

Ohjelma

Symposiumin ohjelma löytyy Internetistä: www.vtt.fi/bel/new/grain

Lisätietoja

Suomalaisista, innovatiivisista viljatuotteista kuvia ja tietoa ruistutkimuksista osoitteessa www.vtt.fi/bel/new/grain/lehdistoinfo.htm

Tekn. toht. Kirsi Liukkonen, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 6176, 0400 824 890, kirsi.liukkonen@vtt.fi

Tutk.prof. Kaisa Poutanen, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 5291, 040 540 3326, kaisa.poutanen@vtt.fi

Tiedotus: Paula Bergqvist, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 5161, 050 566 5160, paula.bergqvist@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT