VTT Uutta | Uutiset2001

21.6.Ilmasto-osaamista Suomesta VTTn tutkija IPCChen Japaniin


Tekniikan tohtori Riitta Pipatti on valittu johtajaksi IPCCn, Hallitustenvälisen ilmastopaneelin, kasvihuonekaasuinventaariohjelman teknisen tuen yksikköön Japanissa. IPCCn kasvihuonekaasuohjelman tehtävänä on kehittää kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen arviointimenetelmiä ja niiden raportointia. Riitta Pipatti on toiminut ryhmäpäällikkönä VTT Energiassa.

Kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen vuosittainen inventointi ja raportointi on ilmastosopimuksen osapuolten vuosittainen velvoite. Inventaarit ovat keskeisiä myös Kioton pöytäkirjan sitovien päästövähennysvelvoitteiden toteutumisen arvioinnissa, jos pöytäkirja ratifioidaan ja astuu voimaan.

Riitta Pipatti on toiminut VTT Energian kasvihuonekaasut ja ympäristö -ryhmän päällikkönä. Ryhmässä on tehty ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvää tutkimusta useiden vuosien ajan. Ryhmässä on mm. kehitetty menetelmiä, joiden avulla arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen määriä, selvitetty teknologisia keinoja vähentää päästöjä sekä arvioitu vähennyksien edellyttämiä kustannuksia. Riitta Pipatilla on kokemusta erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnista. Hän on osallistunut aktiivisesti Suomen kasvihuonekaasuinventaarin laadintaan ja siihen liittyvään kehitystyöhön. IPCCn kasvihuonekaasuohjelmaan osallistuminen asiantuntijana on ollut osa tätä työtä.

Lisätietoja:VTT Energia, Tekn. tri Riitta Pipatti, puh. 040 561 5668 tai 050 555 5040

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/viestinta/kuvat/ene/pipatti/  


Uutta | Uutiset2001

VTT