VTT Uutta | Uutiset2001

28.6. Valukappaleen puhdistus joustavaksi VTT:n menetelmin


Metallinen valukappale saadaan hyväksi nykyistä joustavammin VTT Automaation ja VTT Kemiantekniikan kehittämillä uusilla hiontamenetelmillä. Ainetta poistavaa hiontaa käytetään valupurseisiin ja lopuksi koko valukappale työstetään mukautuvalla viimeistelyhionnalla. Hionnat tapahtuvat ns. voimaohjauksella.

Uudessa menetelmässä robottiin kiinnitettävä laserskanneri lukee kappaleesta purseineen pintamallin CAD-työaseman muistiin. Kappaleen paikka ja sen kiertymät työstövaiheen kiinnityksessä mitataan tarkasti. Vertaamalla kappaleen pintamallia suunniteltuun CAD-malliin simulaation avulla saadaan työstön ajaksi työstävän robotin ohjaukseen oikeat ja optimaaliset hiontaradat. Voimaohjauksessa purseiden kohdalla hiomalaikan puristusvoima kasvaa, ja valun yhteydessä kappaleeseen mahdollisesti syntynyttä valukutistumaa hiomalaikka kohtelee kevyesti.

Pintamallin, paikannuksen, simulaation ja voimaohjauksen avulla valukappaleista tulee tehokkaasti hyvä lopputulos. Purseiden poistotyö saadaan näillä uusilla menetelmillä nykyistä joustavammaksi ja vähemmän haitalliseksi.

Valukappaleiden hionnan kehitystyötä ovat valmistelleet ja rahoittaneet myös Finnscrew Oy, Jukova Oy, RTS Finland Oy ja Tekes. Yritykset alkavat soveltaa kehitettyjä menetelmiä metallityöstöön käytännössä. Lasermittausta voidaan käyttää myös rikkoutuneiden kappaleiden muotojen mittaukseen ja kappaleiden pinnantarkistukseen.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Mikko Sallinen, puh. 020 722 2187 ja 040 723 5263

Uutta | Uutiset2001

VTT