VTT Uutta | Uutiset2001

6.8. Reaaliaikainen tilaseuranta tehostaa sähkönjakeluverkkojen käyttöä huomattavasti


Tekla ja VTT käynnistävät tutkimushankkeen tavoitteena tehostaa sähkönjakeluverkkojen käyttöä merkittävästi. Vuosina 2001-2002 toteutettavassa hankkeessa kehitetään käytännön työkalut, joiden avulla sähkönjakeluverkkojen käyttö-astetta voidaan nostaa merkittävästi, jopa useita kymmeniä prosentteja, nykyiseen verrattuna. Tutkimuksen tuloksena saadaan sovellus, joka ottaa huomioon dynaamiset tekijät, kuten kuormituksen vaihtelun ja verkostokomponenttien lämpenemisaikavakiot.

Mallipohjaista teknologiaa hyödyntävässä tutkimushankkeessa kehitetään nykyistä ratkaisevasti tarkempi sähkönjakeluverkoston tilaseuranta, joka tuottaa reaaliaikaisesti tiedon verkon käyttöasteesta ja komponenttien kuormitettavuusmarginaaleista. Sovellus täsmentää kuormitusmalleja hyödyntämällä verkostoautomaatiosta ja kuluttajien sähkön käytön kaukoluennasta saatavat mittaukset.

Projektissa luodaan verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmille tilaseurantasovelluksia tukeva, kokonaan uudenlainen reaaliaikainen alusta, joka sisältää nopean verkostolaskentamallin ja siihen liittyvän tiedonhallinnan.

Tutkimushanketta "Reaaliaikainen tilaseurantamalli osana verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmää" koordinoi Tekla, ja se toteutetaan yhteistyössä VTT Energian, Teknillisen korkeakoulun sähköverkkolaboratorion ja useiden yritysten kanssa.

Reaaliaikainen tilaseuranta on toteutuessaan merkittävä teknologinen edistysaskel niin sähköyhtiöiden kuin teollisuuden ja järjestelmätoimittajienkin kannalta. Nykyisissä automaatio- ja tietojärjestelmissä sähköverkon kapasiteetin käyttöasteen seuranta perustuu määrävälein tehtäviin off-line seurantalaskelmiin. Tulosten soveltaminen käytännössä on ollut hyvin rajoitettua, mikä on johtanut merkittävän suurien mitoitusmarginaalien käyttöön.

Tekla ja VTT Energia ovat tehneet yhteistyötä jo yli kymmenen vuotta. Nyt käynnistyvä reaaliaikaisen tilaseurannan tutkimushanke liittyy TESLA-teknologiaohjelman Verkostoautomaatio-aihealueeseen ja on jatkoa jo aiemmin toteutetulle tutkimusprojektille ”Käytöntukijärjestelmä osana uuden sukupolven verkostoautomaatiota" (Tekes-hanke 609/99).

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Mikko Kara, VTT Energia, puh. 020 722 5080, mikko.kara@vtt.fi

Toimitusjohtaja Seppo Ruotsalainen, Tekla Oyj, puh. (09) 8879 590, seppo.ruotsalainen@tekla.com

Uutta | Uutiset2001

VTT