VTT Uutta | Uutiset2001

1.10. VTT:ltä ohjelmistotyökalu teollisuuden tarpeisiin


Teollisuuden tuotekehityksen entistä vaativampiin tarpeisiin on VTT:llä kehitetty PDPD-ohjelmistotyöväline (Phenomenon-Driven Process Design). Uusi tietokantapohjainen suunnittelu-, simulointi- ja dokumentointityökalu antaa yrityksille sen, mitä standardiohjelmistot eivät ole tähän mennessä kyenneet tarjoamaan.

Suunnittelu on muuttunut niin monimutkaiseksi, että sen vaiheita ja muuttujia on entistä hankalampi hallita vanhoilla välineillä. VTT:n tutkijan Antti Pasasen väitöstyössään kehittämä prosessien suunnittelu- ja kuvantamisväline voi vastata prosessien suunnittelun uusiin haasteisiin. Tuote- ja kehitystoimintaa voidaan nyt tukea, selkeyttää ja hallita aiempaa paremmin ja siten saavuttaa myös huomattavia kustannushyötyjä.

Prototyyppitietokoneohjelmaa on testattu muutamissa teollisissa ja akateemisissa esimerkkiprojekteissa. Tällä hetkellä prototyyppi pyörii VTT:llä ja pilottiyrityksessä. Demokäytössä ohjelman teknistä toimivuutta tärkeämmäksi osoittautui sen kyky dokumentoida suunnitteluprojektien tärkeää tietoa, joka muilla tavoilla jää helposti kokonaan taltioimatta.

Testattu menetelmä ja prototyyppi tarjoavat yleispätevästi tarvittavat tietokantaominaisuudet ja linkkausmahdollisuuksia muihin prosessisuunnittelussa käytettäviin ohjelmiin, mutta loppusilaus vaatii vielä lisätutkimusta.

Tutkimuksessa haastateltiin useita kymmeniä yrityksiä ja kuunneltiin niiden tarpeita tällaiselle ohjelmistotyökalulle. Osa haastatelluista yrityksistä kaipasi suunnitteluun verkostopohjaisuutta, jossa ohjelma kokoaa aineiston useammalta työasemalta. Osassa yrityksiä oltiin kiinnostuneita ohjelman mahdollistamasta simuloinnista, osa taas haluaisi keskittyä pelkästään instrumentin dokumentoiviin ominaisuuksiin.

Lisätietoja: Antti Pasanen, VTT Kemiantekniikka, puh. 020 722 6159 tai 040 762 1388, antti.pasanen@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT