VTT Uutta | Uutiset2001

10.10. Työtapaturmariskit hallintaan


Usean työnantajan yhteiset työpaikat ovat lisääntyneet, ja vakavien
työtapaturmien osuus on ollut näillä työpaikoilla kasvussa. VTT ja
Tampereen aluetyöterveyslaitos tekivät selvityksen hyvistä
turvallisuuskäytännöistä teollisuudessa. Käytännöt koottiin
Työturvallisuuskeskuksen oppaaksi teollisuuden yhteisille työpaikoille
turvallisuusasioiden hallintaa varten.

Yhteisten työpaikkojen turvallisuutta voidaan parantaa
kokonaisturvallisuuden hyvällä hallinnalla. Se tarkoittaa eri toimintojen
yhteensovittamista ja turvallisuusjohtamista. Avaintekijöitä ovat toimivat
pelisäännöt, joissa eri osapuolten turvallisuustehtävät on selkeästi
määritelty.

Hyvä turvallisuusjohtaminen teollisuuden yhteisillä työpaikoilla -oppaassa
tarkastellaan turvallisuustehtäviä eri osapuolten näkökulmasta.
Sovellettaessa oppaan hyviä käytäntöjä laajasti ja järjestelmällisesti
voidaan yhteisten työpaikkojen turvallisuutta hallita entistä paremmin.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Simo Sauni, puh. 020 722 3264 tai
0400 615 499, simo.sauni@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT