VTT Uutta | Uutiset2001

16.10. VTT tutki, millaisilla renkailla viime talvena ajettiin -
Talvirenkaiden käyttö ja kunto parantuneet teillämme


Talvikausi ja renkaiden vaihto ovat pian käsillä, ja monet laittavat alle vanhat renkaat. Talvisilla teillä kahden pinnan - tienpinnan ja renkaan - keskinäinen vuoropuhelu sanelee sen, pysyykö ajoneuvo kuljettajan haluamalla reitillä. Tiehallinto vastaa toisesta puolesta, tienpinnan kunnosta, mutta millaisilla varusteilla toinen osapuoli liikkuu? VTT tutki viime talven aikana 2500 henkilö- ja pakettiauton talvirenkaat.

Tutkimus toteutettiin satunnaisotantana eri puolilla maata. Tarkastelun kohteena olivat sekä renkaiden tyyppi, kunto että kuljettajien kyky arvioida omien renkaidensa kuntoa.

Kitkarenkaiden käyttö henkilöautoissa oli tutkimuksen mukaan yleistynyt edelliseen vertailujaksoon eli talveen 1992-93 nähden 4 %:sta 12 %:iin. Saman ajanjakson aikana pakettiautoissa kitkarenkaiden käyttö kuitenkin laski 11 %:sta 6 %:iin. Ammattiajoon tarkoitetuissa henkilö- ja pakettiautoissa nastattomia renkaita käytti 25 %, kun yksityiskäytössä olevissa autoissa vain 11 %:lla oli alla nastattomat renkaat.

Talvirenkaiden käyttö ja kunto olivat kehittyneet suotuisaan suuntaan. Vain yhdessä tarkastetussa ajoneuvossa oli lainvastaisesti kesärenkaat. Liian kuluneita talvirenkaita (urasyvyys alle 3 mm) löytyi vain 1 %, kun 8 vuotta aiemmin laittomia oli 4 % tutkituista.

Huonokuntoisimpia renkaita oli erityisesti vanhoissa ja pienitehoisissa autoissa ja nuorilla, 18-19-vuotiailla kuljettajilla. Kun laittomia tai välttävässä kunnossa olevia renkaita oli kaikista kuljettajista 15 %:lla, vastaavien renkaiden osuus 18-19-vuotiaiden kuljettajien ryhmässä oli peräti 32 %.

Renkaiden kunto osoittautui lisäksi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeäksi tekijäksi. Vuosina 1997-99 kuolemaan johtaneissa talvikelien kohtaamisonnettomuuksissa noin puolet henkilöautoa ajaneiden pääaiheuttajien renkaista oli urasyvyytensä puolesta laittomia tai kunnoltaan välttäviä, kun tässä satunnaisotantaan perustuvassa tutkimuksessa näin huonoja renkaita esiintyi vain 15 %:lla.

Tutkimuksen mukaan kuljettajien kyky arvioida ajoneuvonsa rengaskuntoa oli melko heikko. Erityisen huolestuttavaa oli, että lähes puolet kuljettajista arvioi renkaansa todellista paremmiksi, mutta vain 5 % kuljettajista piti niitä todellista huonompina.

Tutkimuksen toimeksiantajina olivat Tiehallinto ja Ajoneuvohallintokeskus.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Mikko Malmivuo, puh. 020 722 5978, mikko.malmivuo@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT