VTT Uutta | Uutiset2001

18.10. Oikea tulisija oikeaan paikkaan - Tehokasta energiankäyttöä VTT:n talotekniikkaratkaisuilla


VTT tutkii yhdessä alan yritysten kanssa tulisijojen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien yhteiskäyttöä. Meneillään olevassa hankkeessa kehitetään uusia analysointimenetelmiä taloteknisten osajärjestelmien yhteensovittamiseksi. Samalla tehostetaan rakennusten energiankäyttöä ja edistetään polttopuun käyttöä.

VTT:n uudet tulisijojen mittausvalmiudet on rakennettu laboratorio-olosuhteisiin. Tähän mennessä on mitattu eri kokoisten ja eri materiaaleista valmistettujen tulisijojen lämmitystehokäyriä, joita ei aikaisemmin ole alalla  tiettävästi pystytty mittaamaan yhtä tarkasti. Tulosten perusteella voidaan arvioida tulisijojen sopivuutta erilaisiin käyttötarpeisiin aina vapaa-ajan rakennuksesta matalaenergiarakennukseen.

Jatkossa mitataan tulisijan käyttäytyminen osana lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää. Kesällä 2002 päättyvän hankkeen tavoitteena on saada aikaan ohjeet järjestelmien suunnittelijoille sekä samalla helpottaa kuluttajien valintoja.

Mittausten lisäksi kehitetään myös laskennallisia analyysivalmiuksia, joita hyödynnetään arvioitaessa vaihtoehtoisten lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisujen toimintaa erilaisissa olosuhteissa.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pekka Tuomaala, puh. 020 722 4929, pekka.tuomaala@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT