VTT Uutta | Uutiset2001

22.10. VTT:lle miljoonatilaukset ydinvoimayhtiöiltä


Teollisuus tilaa 8 miljoonalla markalla rakenne - ja materiaaliteknistä tutkimustyötä

Ydinvoimayhtiöt tilasivat VTT:ltä elo-syyskuussa 1,4 miljoonalla eurolla (8 miljoonalla markalla) ensi keväänä raportoitavia rakenne- ja materiaaliteknisiä tutkimuksia. Nämä tilaukset kuuluvat Rakenteiden käytettävyyden ja käyttöiän hallinnan projektiin. Projektin uusimman vaiheen vuosibudjetti on kaikkiaan 1,75 euroa (10 miljoonaa markkaa). Kaiken kaikkiaan ydinvoimayhtiöt tilaavat vuosittain VTT:ltä usealla miljoonalla eurolla tutkimuspalveluja, jotka kohdistuvat ydinvoimaloiden turvallisen ja keskeytymättömän tuotannon varmistamiseen, ydinjätehuollon toteutukseen ja uuden ydinvoimatekniikan seurantaan.

VTT:ltä tilatuilla rakenne- ja materiaaliteknisillä tutkimuksilla pyritään ydinvoimaloiden materiaalien ja rakenteiden kestävyyden ja vanhenemisen yhä tarkempaan tuntemiseen. Tällä ehkäistään ja ennakoidaan vaurioiden ja vikojen syntymistä ja siten sähköntuotannon keskeytyksiä. Myös turvallisuustaso paranee.

Ydinvoimalaitosten laitteiden materiaali- ja rakenneongelmat ovat aiheuttaneet eri puolilla maailmaa varsin pitkiä ja kalliita seisokkeja ja korjauksia. Suomen ydinvoimalat sen sijaan ovat toimineet lähes moitteettomasti ja vailla pitkiä tuotantokatkoksia. VTT:n materiaali- ja rakennetekniikan tutkimukset ovat osaltaan vaikuttaneet maamme ydinvoimalaitosten korkeisiin käyttöasteisiin.

Tutkimuksella on myös laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ydinvoiman luotettavuudella on keskeinen rooli energian saannin turvaamisessa sekä hintavaihtelujen tasaamisessa. Ydinvoimayhtiöille välitön hyöty tulee ydinvoimaloiden käytön tehostumisesta sekä ennenaikaisten investointien vähentymisestä.

Pitkäaikaista ja suunnitelmallista yhteistyötä

Ydinvoimayhtiöiden, viranomaisten ja VTT:n tutkimusyhteistyö on ollut pitkäaikaista. Oman työnsä ohella VTT on siirtänyt kansainvälisen tutkimuksen tuloksia kotimaan energiayhtiöille. Käytännössä tällainen tiedonsiirto on ollut mahdollista vain antamalla vastavuoroisesti omaa korkeatasoista tutkimustietoa ja osallistumalla yhteistutkimuksiin parhaiden tutkimuslaitosten kanssa.

Pitkäjännitteisen yhteistyön avulla Suomeen on saatu aikaan kansainvälisestikin merkittävä osaamiskeskittymä. Hankkimansa osaamisen ansiosta VTT on pystynyt tekemään myös lukuisia mittavia ulkomaisia tilaustutkimuksia.

VTT soveltaa ydinvoimayhtiöille tekemiensä materiaali- ja rakenneteknisten tutkimusten tuloksia sekä tutkimusprojekteissa hankkimaansa osaamista laajemminkin prosessi- ja energiateollisuuden ongelmien ratkaisemiseen.

Tutkimuksen toteutus

Rakenteiden käytettävyyden ja käyttöiän hallinnan tutkimusprojekti toteutetaan Tekesin osittain rahoittamana yritysryhmähankkeena. Vuosittain tehdään tutkimussuunnitelmat ja rahoituspäätökset. Projektin toteutukseen osallistuu noin sata henkilöä.

Projektin muina osapuolina ovat Teollisuuden Voima Oy, Fortum Power and Heat Oy, Fortum Nuclear Services Oy, Fortum Oil and Gas Oy, Neste Engineering Oy ja FEMdata Oy. Yritysryhmän koordinoijana toimii Teollisuuden Voima Oy.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Erikoistutkija Jussi Solin, Puh. 020 722 6875, jussi.solin@vtt.fi sekä Teollisuuden Voima Oy, Tekn. lis. Juho Hakala, Puh. (02) 83814200, juho.hakala@tvo.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT