VTT Uutta | Uutiset2001

30.10. Kioton ilmastosopimuksen hiilipäästöjä seurataan VTT:n teknologialla


VTT voitti tarjouksellaan ESA:n kilpailun

Kioton ympäristösopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi kehitetään ainutlaatuiset mittausmenetelmät selvittämään maapallon metsien hiilivarastoja ja -päästöjä. Menetelmät perustuvat satelliittikuviin. Kehitystyön koordinoi VTT, joka voitti hanke-esityksellään Euroopan avaruusjärjestön ESA:n järjestämän korkeatasoisen kilpailun. Hankkeen tulokset syntyvät vuoden aikana.

ESA:n tilaamassa työssä toteutetaan kaksi uutta menetelmää, joilla määritetään optisia ja tutkasatelliittikuvia käyttäen merkittävät metsiin sitoutuneet hiilivarannot. Hiili on varastoitunut puihin, kasvipeitteisiin ja maahan. VTT:llä on jo ennestään kansainvälisesti katsoen erittäin korkeatasoista osaamista metsien kaukokartoituksessa.

Seurantamenetelmien prototyypit testataan käytännössä. Todennäköiset koekäyttäjät ovat kansalliset ympäristöviranomaiset, Euroopan komissio, YK ja eurooppalaiset metsäalan yritykset. Yritysten mielenkiinto päästöjen todentamiseen liittyy erityisesti niiden mahdollisuuteen myydä "ylijäämäinen päästöoikeutensa" muualle - siltä osin kuin yritys alittaa sille asetettavan hiilipäästöjen rajan.

Kehitettävistä hiilen seurantamenetelmistä tulee ainutlaatuisia; ne varmentavat mittauksin hiilivarantoja ja -päästöjä. Hiilimäärät perustuvat toistaiseksi pelkästään kunkin eri maan Kioton sopimuksen mukaisesti ilmoittamiin kansallisiin tilastoihin. Hiilipäästöjen muutoksia verrataan vastedes vuodesta 1990 ilmoitettuihin tilastoihin. Suomessa tilastoista vastaa ympäristöministeriö.

Tähän VTT:n johtamaan hankkeeseen osallistuvat myös Stora Enso Forest Consulting Ltd., Euroopan metsäinstituutti ja sveitsiläinen Gamma Remote Sensing GmbH. Parhaimmillaan hanke tuo tullessaan Suomeen kattavaa satelliittiaineistoa maapallon luonnonvaroista.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Tuomas Häme, puh. 020 722 6282, 040 587 0631,  tuomas.hame@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT