VTT Uutta | Uutiset2001

9.11. Unikuvassa pelaaja uppoutuu äänitarinan synnyttämään mielikuvamaailmaan


Unikuva on VTT:n kehittämä ainutlaatuinen, ääneen perustuva, kokemisen ja pelaamisen elämys. Sen ilmaisu perustuu erityisesti äänen herättämiin vahvoihin mielikuviin. Unikuvassa tarina elääkin pelaajan mielikuvituksessa - ei tietokoneen ruudulla.

Unikuva on sukellus äänen synnyttämiin mielikuviin. Pelaaja osallistuu valinnoillaan ja toiminnallaan tarinaan, joka alkaa pienen tytön pulmasta saarella, keskellä pelaajan mielikuvamaailmaa. Langattoman ja kädessä pidettävän ohjaimen avulla pelaaja vaikuttaa äänitarinan tapahtumiin luonnollisilla liikkeillään kuten ravistuksella, puristuksella ja pyörityksellä.

Unikuva on sekä äänisuunnittelun että dramaturgian keinoja hyödyntävä pelimäinen sovellus. Visuaalista ilmaisua siinä ei käytetä lainkaan. Ääni ilmaisumuotona on visuaalisiin keinoihin verrattuna enemmän tunnelmaa luova ja tuntemuksia herättävä (vrt. elokuvan äänen ja kuvan suhde). Käyttäjälle annetaan mahdollisuus muodostaa omat mielikuvansa äänikerronnan ja -tilojen kautta. Tämä ratkaisu voi olla vaikuttavampi kuin, jos sovelluksessa kuva määräisi mielikuvien rajat.

Tietotekniikkaa ilman perinteisiä ohjaimia

Unikuva - äänikäyttöliittymä on VTT Tietotekniikan intuitiiviset ympäristöt -tutkimusryhmän vuoden kestävä tutkimus- ja kehityshanke, joka alkoi tammikuussa 2001. Tutkimustyö on tuottanut perustietoa tietotekniikkaa hyödyntävästä, ääneen perustuvasta tietoteknisestä sovelluksesta.

Unikuvan kehitystyössä on ollut mukana Näkövammaisten keskusliitto. Langaton ja pelaajan liikkeet tunnistava ohjain on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen korkeakoulun elektroniikan laitoksen kanssa.

VTT Tietotekniikan tutkimusryhmässä tutkitaan intuitiivisia tietoteknisiä käyttöliittymiä ja palveluita sekä menetelmiä näiden kehittämiseen. Intuitiivisten käyttöliittymien tutkimus- ja kehitystyön lähtökohtana on ihmisten luontainen tapa liikkua ja toimia. VTT:n tutkimusryhmän erikoistumiskohteita ovat kehollisuus ja tilallisuus: ihminen omalla toiminnallaan käyttää tietoteknisiä palveluita yksin tai yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tutkimuksiin kuuluvat tietokoneiden sovellukset, joissa ei käytetä perinteisiä henkilökohtaisia tietokoneita ohjaimineen. Niiden sijasta tietokoneohjelmien ja -palveluiden käyttöliittyminä ovat esimerkiksi vaatteet, äänet tai tilat.

Unikuva on esillä MindTrekin Futuuri-näyttelyssä Tampere-talossa 7.11. - 8.11.2001. Näytöstilaisuudet ovat elokuvateatteri Plevnassa (Itäinenkatu 4) 8. ja 9.11.2001 kello 13.00 - 14.00.

Lisätietoja: VTT Tietotekniikka, Tutkija Antti Väätänen, Puh. 020 722 3336, 040 570 6959, antti.vaatanen@vtt.fi

Unikuva: http://www.vtt.fi/tte/projects/unikuva/index2.htm

VTT Tietotekniikka, Intuitiiviset ympäristöt -tutkimusryhmä: http://www.vtt.fi/tte/tutkimus/tte5/tte54


Uutta | Uutiset2001

VTT