VTT Uutta | Uutiset2001

13.11. VTT:n Energiavisio 2030: teknologiasta ratkaisuja energiahaasteisiin


VTT Energiassa on visioitu Suomen energiasektorin tulevaisuutta teknisestä ja teknis-taloudellisesta näkökulmasta. Näkemykset on koottu 3.12. julkistettavaan Energy Visions 2030 -kirjaan. "Moniin energiahaasteisiin voidaan vastata ja ongelmia ratkaista teknologiaa kehittämällä. Olemmekin pyrkineet saamaan selville, mihin energia-asioiden teknologiakehityksessä kannattaa panostaa", toteaa tutkimusjohtaja Mikko Kara VTT Energiasta. Kara esittelee energiavisiotarkastelun taustoja osana Energy 01 -seminaaria 13.11.2001.

Energy Visions 2030 for Finland -kirjassa tarkastellaan erityisesti Suomelle ja Suomen viennille tärkeiden energiateknologioiden kehitysmahdollisuuksia, mahdollisia sähkön siirron ja jakelun sekä eri sektoreiden energiatarpeiden muutoksia.

Tarkastelut on tiivistetty kolmeen skenaarioon - perusskenaarioon, voimakkaan energiansäästön skenaarioon ja vahvaan teknologiseen kehitykseen perustuvaan skenaarioon - joiden pohjalta on tehty johtopäätökset eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksista.

Yhteensä 20 VTT:n asiantuntijaa on ollut mukana miettimässä ja kirjoittamassa, miltä Suomen energiainfrastruktuuri voisi näyttää vuonna 2030. "Suurimpia haasteita niin Suomessa kuin muuallakin ovat ympäristövaikutusten vähentäminen ja globaali energiamarkkinoiden vapautuminen. Ongelmia saattaa aiheutua myös siitä, että primäärienergian lähteet keskittyvät yhä harvempiin maihin", Kara arvioi.

Energiavisiokirja on kirjoitettu englanniksi. "Uskomme, että myös kansainväliset lukijat ovat kiinnostuneita Suomessa käytössä ja kehitteillä olevista hyvistä ratkaisuista. Suomessa ollaan edelläkävijöitä mm. monipolttoon, kaasutukseen, nestemäisiin biopolttoaineisiin ja CHP:hen perustuvien ratkaisujen kehitystyössä", Kara vakuuttaa.

VTT:ssä teknologiakehitystä asiakkaiden kanssa pyritään visioinnin lisäksi tehostamaan muun muassa VTT Nuclear ja VTT Renewables -konseptien avulla. Niiden kautta asiakkaiden on helpompi löytää kaikki ydinenergiatekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvät VTT:n palvelut.

Tilaukset: VTT Energia, Sinikka Soirinsuo, PL 1606, 02044 VTT
tai fax 020 722 6538 tai sinikka.soirinsuo@vtt.fi

Esite ja tilauslomake (pdf)

Lisätietoja:

VTT Energia, Tutkimusjohtaja Mikko Kara, Puh. 020 722 5080, mikko.kara@vtt.fi
VTT Nuclear, TkT Lasse Mattila, Puh. 020 722 5001, lasse.mattila@vtt.fi
VTT Renewables, Prof. Kai Sipilä, Puh. 020 722 5440, kai.sipila@vtt.fi


VTT:n osasto Energia 01 -messuilla 6 M 15

Uutta | Uutiset2001

VTT