VTT Uutta | Uutiset2001

15.11. Uusi menetelmä rakentamisen prosessien mallinnukseen


Rakentamisen prosessien mallintamiseen on VTT:llä kehitetty uusi menetelmä. Useat aikaisemmat menetelmät eivät ole välttämättä soveltuneet laajempaan, yleiseen rakentamisen prosessien mallintamiseen. Väitöstutkimuksessa kehitetty uusi GEPM-menetelmä (generic construction process modelling method) käyttää hyväkseen aikaisempia menetelmiä yhdistäen ne uudeksi yleiseksi kokonaismenetelmäksi.

Uuden menetelmän perustana on oliotekniikka, joka mahdollistaa prosessin osien kuvaamisen olioina. Keskeisiä käsitteitä ovat toiminto, joka kuvaa tekemistä yleisellä tasolla, sekä tehtävä, joka kuvaa tiettyä yksittäistä tekemistä. Tehtäviä kuvataan yleensä rakentamisen prosesseissa aikataulujen avulla. Keskeinen uusi käsite liittyy tehtävien ja toimintojen väliseen suhteeseen, jossa toiminto kuvaa tehtävän tyypin. GEPM mahdollistaa prosessin kuvaamisen osamallien avulla, ns. näkymien avulla, koska se hyödyntää oliotekniikkaa yhdistettynä tutkimuksessa kehitettyyn tietokantasovellukseen.

Uutta menetelmää voidaan tehokkaasti hyödyntää yrityksissä mm. siten, että yrityksen sisäinen laatujärjestelmä kuvataan GEPMin osamallilla ja siitä tiettyjen muuntamissääntöjen avulla luodaan projektikohtainen aikataulu. Perinteisiin menetelmiin verrattuna GEPMin ja sen osamallien käyttö mahdollistaa paremman tiedonkulun projektien suunnittelussa.

Menetelmä perustuu VTT:n erikoistutkijan Vesa Karhun väitöstutkimukseen. Hänen väitöskirjansa "A generic construction process modelling method - A model based approach for process description" tarkastettiin 9.11. Kungliga Tekniska Högskolanissa Tukholmassa.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Vesa Karhu, puh. 020 722 6951, vesa.karhu@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT