VTT Uutta | Uutiset2001

19.11. VTT:ltä menetelmä talotekniikan ympäristövaikutusten arviointiin


VTT on kehittänyt työkalun eri rakennustyyppien taloteknisten järjestelmien ja myös yksittäisten laitteiden ympäristövaikutusten arviointiin. Elinkaariarvioinnin LCA-työkalua on jo hyödynnetty mm. helsinkiläisen päiväkodin ja Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun elinkaariarvioinnissa.

Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) -työkalun etuna on se, että vähilläkin lähtötiedoilla pääsee helposti tuloksiin. Laskentaa voi tarkentaa, jos lähtötietoa on olemassa. Työkalu sisältää ainutlaatuisen oletustietokannan tyyppirakennusten pinta-ala-, energiankulutus- ja ilmanvaihtotiedoista. Lisäksi talotekniikan osajärjestelmien - kuten ilmastoinnin, lämmityksen, vesi- ja viemäri- sekä sähköjärjestelmien - oletusmassat materiaalijakaumineen on esitetty rakennusneliömetriä kohti. Kaikki tiedot on tallennettu työkalun kanssa samalle CD-levylle.

Työkalusta hyötyvät talotekniikka-alan ammattilaiset, suunnittelijat, laitevalmistajat ja rakennuttajat. Työkalun ensimmäinen versio saatiin koekäyttöön vuosi sitten ja toinen päivitys ohjelmasta luovutettiin syyskuussa 2001 Suomen Talotekniikan Kehityskeskukselle TAKE:lle, joka huolehtii ohjelman jakelusta.

Hankkeeseen osallistuvat tahot ovat jo käyttäneet työkalua omiin tarkoituksiinsa. Esimerkiksi Helsingissä lasten päiväkoti Kamomillan elinkaaritarkasteluissa on käytetty työkalua talotekniikkajärjestelmien ympäristöselosteiden laatimiseen. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu on myös käyttänyt työkalua talotekniikan sähköjärjestelmien elinkaaritarkasteluissa. Työkalua kehitetään käytännön kokemusten pohjalta edelleen.

Elinkaariarviointi on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. Osa elinkaariarvioinnin vaiheista, kuten vaikutusarviointi, on vasta alussa. Päästöjen vaikutus ilmaston muutokseen ja happamoitumiseen on tiiviin tutkimuksen kohteena, mutta vaikutusten arviointi on edelleen epävarmaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö elinkaariarvioita kannattaisi vielä tehdä talotekniikkatuotteista ja -järjestelmistä. Elinkaariselvitysten tason jatkokehittäminen edellyttää vielä merkittävää työntekoa ja käytännön kokemusten hankkimista. Elinkaariarviointien tuloksia on ehdottomasti muistettava tulkita ja soveltaa asianmukaisesti.

Työkalu syntyi TAKE:n koordinoimassa elinkaarihankkeessa, jonka rahoittamiseen ovat osallistuneet Tekes, useat yritykset ja VTT. Mukana ovat olleet myös Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu sekä rakennuttajia, kuten Senaatti-kiinteistöt, Helsingin ja Vantaan sekä Espoon rakennusvirastot. Hankkeessa yhtenäistettiin alan elinkaarikustannuslaskennan menetelmiä ja elinkaariarvioinnin eli ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmiä. Samalla syntyi TAKE:n kustantamana Talotekniikan käsikirja elinkaaritarkasteluista.

Lisätietoja: Erikoistutkija Mikko Nyman, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, puh. 020 722 4905, mikko.nyman@vtt.fi

Uutta | Uutiset2001

VTT