VTT Uutta | Uutiset2001

21.11. Puun pienpolton tutkimusvalmiudet paranevat VTT:llä


VTT Energian Jyväskylän toimitiloissa vihitään 21. marraskuuta 2001 käyttöön uudet puun pienpolton tutkimus- ja testauslaitteistot. Uusi tutkimusympäristö luo erinomaiset mahdollisuudet korkeatasoiseen, yrityksiä palvelevaan puun polton tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä valmiiden tuotteiden testaamiseen eurooppalaisten normien mukaisesti. Laitteistot soveltuvat sekä tulisijojen että pienten puukattiloiden tutkimiseen ja testaamiseen. Suurin kattilateho on 300 kW. Tutkimuksen pääpaino on päästöjen alentamisessa. Jyväskylässä on käynnistymässä mm. puun polton pienhiukkasten muodostumisen tutkimus yhdessä yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten sekä alan yrityksien kanssa. VTT Energian tutkijat ovat mukana myös useissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja muissa yhteistyöhankkeissa sekä polttoaineiden ja polttolaitteiden standardisointityössä.

KTM:n uusiutuvien energialähteiden käytön tavoitteissa on asetettu mm. 45 %:n lisäystavoite puun käytölle kiinteistöissä. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen noin 6 miljoonan kiintokuutiometrin vuotuinen käyttö 1,5-kertaistuu vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä paljon mm. tutkimus- ja kehitystyötä, jotta puun polttolaitteet saadaan yhä paremmiksi käytettävyydeltään, hyötysuhteeltaan ja päästöjen suhteen.

VTT Energia on rakentanut tutkimuslaitteistot tulisijojen sekä erilaisten puukattiloiden ja -polttimien testausta varten. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö (CEN) on laatinut yhtenäiset testausmenetelmät sekä puuta käyttäville tulisijoille että kattiloille. VTT:n testauslaitteistot tarjoavat suomalaisille laitevalmistajille etuja, kun he voivat jatkossa testauttaa laitteitaan Suomessa eurooppalaisia markkinoita varten. VTT Energia on myös mukana mm. kehittämässä uutta standardia varaaville tulisijoille ja mukauttaa testauslaitteiston aina tarpeen mukaan uusille standardimuunnoksille.

Suomessa ei tällä hetkellä ole päästömääräyksiä puun pienpolttolaitteille, mutta sellaisia ollaan suunnittelemassa ympäristöministeriössä. Tulevaisuudessa Suomessakin siirrytään käytäntöön, jossa laitteet pitää olla virallisesti testattuja ennen kuin niitä voidaan käyttää puun polttamiseen. Tilanne tulee selkeytymään tulevaisuudessa ja päästöjen uskotaan oleellisesti alenevan.

Uuden tutkimus- ja testausympäristön ovat rahoittaneet Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Teknologian kehittämiskeskus, Tekes sekä VTT Energia. Kokonaiskustannukset ovat yli kaksi miljoonaa markkaa, johon sisältyy varsinaisten testauksessa tarvittavien laitteiden lisäksi myös palamistutkimuksessa käytettävien laitteiden hankintakuluja sekä testaustoiminnan akkreditoinnin aiheuttamat kulut. Testaustoiminta on yrityksille maksullista palvelutoimintaa.

Lisätietoja: erikoistutkija Heikki Oravainen, VTT Energia puh. 020 722532 sekä ryhmäpäällikkö, Jouni Hämäläinen, VTT Energia puh. 020 722529.

Uutta | Uutiset2001

VTT