VTT Uutta | Uutiset2001

27.11. VTT yhdistää tutkimusyksikköjään kahdeksasta kuuteen


Uusi strategia tähtää VTT:n laajan osaamispohjan tehokkaaseen hyödyntämiseen

VTT yhdistää aiemmin erillisinä tutkimusyksikköinä olleet VTT Automaation ja VTT Valmistustekniikan uudeksi VTT Tuotteet ja tuotanto -nimiseksi tutkimusyksiköksi. Samoin yhdistetään VTT Energia ja VTT Kemiantekniikka VTT Prosessit -nimiseksi tutkimusyksiköksi. VTT:n nykyiset kahdeksan tutkimusyksikköä keskitetään näin kuuteen. Tutkimusyksikköjen vetäjinä toimivien tutkimusjohtajien nimike vaihtuu toimialajohtajaksi. Uudistus astuu voimaan 1. tammikuuta 2002. Uudelleenorganisoinnin ja sitä kautta osaamisen yhdistämisen tarkoituksena on varmistaa strategiassa asetettujen päämäärien toteuttaminen sekä teknologiaosaamisen, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn varmistaminen myös tulevaisuudessa.

VTT:n uuden Tuotteet ja tuotanto -tutkimusyksikön toimialana ovat tuotteet ja tuotantojärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut. Tutkimusyksikön kotipaikka on Tampere. Uuden tutkimusyksikön toimialajohtajaksi on nimitetty VTT Automaation tutkimusjohtaja Jouko Suokas. VTT Prosessit -tutkimusyksikön toimialana ovat energia-, prosessi-, ympäristö- ja materiaaliteknologiat. Tutkimusyksikön kotipaikaksi tulee Jyväskylä. Uuden tutkimusyksikön toimialajohtajaksi on nimitetty VTT Energian tutkimusjohtaja Mikko Kara.

VTT:n tutkimusyksiköt toimialajohtajineen 1. tammikuuta 2002 lukien ovat

VTT Elektroniikka, toimialajohtajana Jorma Lammasniemi,
VTT Tietotekniikka, toimialajohtajana Pekka Silvennoinen,
VTT Tuotteet ja tuotanto, toimialajohtajana Jouko Suokas,
VTT Prosessit, toimialajohtajana Mikko Kara,
VTT Biotekniikka, toimialajohtajana Juha Ahvenainen sekä
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, toimialajohtajana Juho Saarimaa.

Uusia osaamisportaaleja teknologiaosaamisen tueksi

VTT:n laaja-alaisen osaamisen hyödyntämiseksi perustetaan myös kolme uutta osaamisportaalia. Osaamisportaali on VTT:n tutkimusyksikköjä yhdistävä verkottunut toimintamalli. Osaamisportaalien välityksellä VTT:n asiakkaille voidaan tarjota kaikkien tutkimusyksiköiden laaja, portaalin tutkimusalueeseen liittyvä osaaminen entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin. Osaamisportaalit huolehtivat myös uusien, asiakkaiden tarvitsemien palvelujen kehittämisestä.

Uudet osaamisportaalit ovat VTT Environment (ympäristö) vastuuhenkilönään tutkimuspäällikkö Kari Larjava, VTT Materials (materiaalit) vastuuhenkilönään tutkimusjohtaja Heikki Kleemola ja VTT Pulp & Paper (sellu ja paperi) vastuuhenkilönään tutkimusjohtaja Markku Auer.

Aikaisemmin VTT:lle on perustettu jo kolme osaamisportaalia. Nämä ovat VTT ICT (tietotekniikka) vastuuhenkilönään tutkimusprofessori Caj Södergård, VTT Nuclear (ydinvoima) vastuuhenkilönään tutkimusprofessori Lasse Mattila ja VTT Renewables (uusiutuvat energialähteet) vastuuhenkilönään tutkimuspäällikkö Kai Sipilä.

Espoossa 27.11.2001

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja, VTT


Uutta | Uutiset2001

VTT