VTT Uutta | Uutiset2001

30.11. VTT:n kehittämät detektoriyksiköt mittaavat otsonitasoa


VTT on kehittänyt ilmakehän otsonimittauksessa tarvittavia detektoriyksiköitä. Detektoriyksiköt ovat mukana kaukokartoitusmittauslaitteessa, joka laukaistaan polaariradalle NASA:n EOS-AURA-satelliitin mukana kahden vuoden kuluttua. OMI-EOS on kehitetty erityisesti otsonimittauksia varten.

Otsonia mittaava kaukokartoitusmittauslaite rakennetaan suomalais-hollantilaisena yhteistyönä. Suomesta laitteeseen toimitetaan VTT:n kehittämien pienikohinaisten detektoriyksiköiden lisäksi Patria Finavitec Oy:n valmistama elektroniikkayksikkö. Yhteistyössä kehitetty laite on poikkeuksellisen tarkka. Instrumentin tieteellinen hyöty on suuri suhteessa sen tehonkulutukseen ja kokoon.

VTT Automaation kehittämät detektorimodulit liitetään kaukomittauslaitteen UV- ja näkyvää valoa kuvaavaan spektrometriin. Detektorimodulien eli ilmaisinyksikköjen avulla mitataan auringosta sironnutta valoa ja valomäärien muutoksia. Ilmaisinyksiköt pystyvät mittaamaan hyvin pieniä valosignaalieroja, koska valo heijastuu ilmakehässä eri korkeuksilla eri aallonpituuksilla. Havaitut signaalierot kertovat ilmakehän otsonin korkeusjakaumasta. Esimerkiksi ultraviolettivalo kertoo siitä, kuinka paljon otsonia on korkealla ilmakehän yläpuolella. Mitä tarkempia ilmaisinyksiköt ovat eli mitä pienempiä eroja voidaan havaita, sitä tarkemmin otsonipitoisuus saadaan selville. Sironneen valon määrällä on suuri vaihteluväli, ja siksi detektorimoduleilta vaaditaan suurta dynaamista aluetta, pientä kohinaa ja pimeävirtaa.

Kaukokartoituslaite lähetetään kokonaan ilmakehän yläpuolelle. Sen mittaussuunta on kohti maapallon pintaa. Laite mittaa keski-ilmakehästä auringon ultraviolettivalon ja 3 – 5 kilometrin etäisyydeltä maapallon pinnasta näkyvän valon. Tämän avulla saadaan nykyistä tarkempaa tietoa ilmakehän lämpenemisestä – kasvihuoneilmiöstä. Lisäksi 2 - 5 päivän sääennusteet tarkentuvat nykyisestä.

Laite kiertää päivässä maapallon napojen ympäri noin 14 kertaa. Uudella optiikalla laite mittaa kattavasti maapallon otsonimäärän kerran vuorokaudessa. Nykyisin otsoni mitataan vain kerran kolmessa vuorokaudessa. Osapuolet tulevat saamaan mittaustiedot reaaliajassa, muut saavat tiedot maksua vastaan. Mittaustiedot otetaan vastaan Sodankylässä, Ilmatieteen laitoksen observatoriossa. Kehitystyön suomalais-osuuden rahoittavat Tekes, VTT ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja:

Kuvia OMI-EOS -laitteesta ja detektoriyksiköistä löytyy osoitteesta
http://www.vtt.fi/vtt/uutta/img/omi/

Tieteellisessä ympäristössä detektoreita voi kuvata 30.11.2001
osoitteessa Metallimiehenkuja 8, 02150 Espoo

VTT Automaatio, ryhmäpäällikkö Heikki Saari, puh. 020 722 4360 tai 040-5891254

Uutta | Uutiset2001

VTT