VTT Uutta | Uutiset2001

17.12. VTT mukana Pehr Brahe -ohjelmistoyhteistyössä


Pohjanmaan Puhelinosuuskunta lahjoittaa professuurin verkkoliiketoiminnan kehittämiseksi

Pohjanmaan Puhelinosuuskunta ja DNA Finland Oy lahjoittavat Raahen Pehr Brahe-ohjelmistolaboratorioon perustettavaa tutkimusprofessuuria varten viitenä vuotena yhteensä 4 250 000 markkaa. VTT on yksi ohjelmistolaboratorion muodostavista kolmesta organisaatiosta.

Lahjoitusvaroin perustettava tutkimusprofessuuri on tarkoitettu ensisijaisesti tietoverkkoihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi ja tutkimiseksi. Siihen kuuluvia tutkimusaiheita ovat mm. kuluttajien ja organisaatioiden verkottuminen, tietoverkkojen käyttö tietoyhteiskunnassa sekä verkkopalveluiden tarvitsemien tietokoneohjelmistojen tuotanto.

Oulun Yliopisto, Pehr Brahe-ohjelmistolaboratorio, Pohjanmaan Puhelinosuuskunta ja DNA Finland Oy allekirjoittavat yhteistoimintasopimuksen maanantaina 17. joulukuuta 2001. Raahessa toimiva Pehr Brahe -ohjelmistolaboratorio on VTT:n, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen tutkimuslaboratorio. Sen tarkoituksena on ohjelmistotekniikan tutkimus ja kehitys sekä palvelujen tuottaminen osana Raahen Softpolista ja Multipolis-verkkoa. Laboratorio toimii Raahen Technoparkissa, Softpolis Raahe Oy:lta vuokratuissa tiloissa.

Multipolis on osaamiskeskusten verkko, joka kattaa Pohjois-Suomen isoimmat keskukset, kuten Raahen Softpoliksen. Softpolis on ohjelmistotekniikan osaamiskeskus. Multipolis-verkossa kullekin paikkakunnalle on sovitettu sen osaamispohjaan pohjautuva profiili. Raahen profiili perustuu vahvaan tietotekniikkakoulutukseen.

Ohjelmistolaboratorion osapuolten tavoitteena on vahvuuksia yhdistelemällä saavuttaa kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö. Ohjelmistolaboratorio kehittää uusia tuotteita ja liiketoimintoja sekä tuottaa yrityksille tutkimus- ja kehityspalveluita. Kohderyhmänä ovat ohjelmistoyritykset ja ohjelmistotekniikkaa soveltavat yritykset, erityisesti Softpolis-yritykset. VTT:n osuutena on tutkimus- ja kehitystyö sekä projektien hankinta ja ohjaus.

Ohjelmistolaboratorion tutkimus jakautuu kolmeen alueeseen: verkko- ja ohjelmistoliiketoimintaan, hajautetun ohjelmistotuotannon menetelmin sekä älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja -teknologioihin. Kullakin alueella on vastuullinen tutkimusprofessori.

Pehr Brahe -ohjelmistolaboratorion johtajana toimii professori Jouko Paaso. Laboratoriolla ei ole omia työntekijöitä, vaan kaikki 18 työntekijää toimivat yhteistyöorganisaatioiden nimissä.

Suurin osa professuurin rahoituksesta tulee Pohjanmaan Puhelinosuuskunnalta, joka on yksi DNA Finland Oy:n takana olevista paikallisista puhelinoperaattoreista. Paikalliset puhelinoperaattorit ovat DNA Finland Oy:n tulevaisuuden verkkopalveluiden kehityskeskuksia ja hyödyntäjiä.

Lisätietoja: VTT Elektroniikka, Jouko Paaso, puh. (08) 210 1376, jouko.paaso@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT