VTT Uutta | Uutiset2001

18.12. VTT:ltä malli tehokkaaseen prosessisuunnitteluun


Uusien tuotantoprosessien suunnittelu, erityisesti kemian alalla, on monimutkainen työ. VTT:n koordinoimana on suunnitteluryhmien käyttöön kehitetty uusi, kokonaisvaltainen toimintamalli. Se integroi suunnittelun hallinnan, prosessilaskennan ja -simuloinnin työkalut.

- Uusi tuotantoprosessien suunnittelumalli ohjaa oleellisten asioiden tekemiseen. Mallia käyttäen otetaan huomioon erityisesti kasvaneet turvallisuus- ja käyttövarmuusvaatimukset. Poikkeamatarkastelussa tunnistetut muutostarpeet ja kalliit suunnitteluvaiheen virheet vähenevät, VTT:n prosessiturvallisuuden tutkimusprofessori Raija Koivisto sanoo.

Nykyisin suunnittelua kangistavasta pelkästä yksikköoperaatioajattelusta päästään eroon uuden mallin avulla. Mallilla simuloidaan myös ryhmän suunnitteluprosessia - ei pelkästään tuotantoprosessia ja sillä yhdistetään nykyisissä suunnittelun osaohjelmistoissa syntyvä tieto. Se tieto on vastedes jatkuvasti etäälläkin suunnittelijoiden saatavilla.

Malli perustuu Nordem Oy:n perusideaan, että kaikki todellisuuden kohteet voidaan kuvata kattavasti neljällä attribuutilla: tarkoitus, rakenne, tila ja suorituskyky. Esimerkiksi tuotantoprosessin virtaus- tai PI kaavio esittää prosessin rakennetta, joka on siis vain yksi osa koko tuotantoprosessin kuvauksesta.

- Saamme mallilla suunnitteluun hyvät arviointikäytännöt. Niiden käyttö toki edellyttää, että ryhmä määrittää ennalta selkeät tavoitteet ja arviointikriteerit sekä suunnitteluprojektille että suunniteltavalle tuotantoprosessille. Uusi menetelmä on ohjannut sitä koekäyttäneet ryhmät kokonaisvaltaiseen suunnittelun ajattelutapaan, turvallisuuspäällikkö Livio Colombo italialaisesta Snamprogetti S.p.A. -suunnittelutoimistosta sanoo.

Mallin pohjalta tehtiin ohjelmistoprototyyppi, jonka avulla lähestymistavan tuomia etuja demonstroitiin. EU-rahoitteiseen kehitystyöhön osallistuivat Oulun yliopisto, Raisio Chemicals, CS Italia S.p.A., Hyprotech Europe, Snamprogetti S.p.A ja VTT.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Raija Koivisto, puh. 020 722 3272, 040 531 3311, Raija.Koivisto@vtt.fi  sekä Raisio Chemicals Yrjö Lundell (02) 437 0424, 0500 784 638

www.vtt.fi/aut/rm/projects/poem


Uutta | Uutiset2001

VTT