VTT Uutta | Uutiset2001

19.12. VTT:n päästömittaustoiminta kansainvälistyy


VTT aloittaa vuonna 2002 Intian päästömittauskoulutuksen pilot-projektina. Tavoitteena on nostaa koulutuksen kohteena olevan laboratorion päästömittaustaso kohti kansainvälistä tasoa.VTT rakentaa projektissa kansainvälisen, päästömittausten kehittämiseen liittyvän koulutuspaketin, jota markkinoidaan jatkossa myös muihin maihin ja kohteisiin.

Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tammikuussa 2002 järjestetään intialaisen osapuolen kanssa hankkeen käynnistämisneuvottelut, joiden aikana selvitetään Intian päästömittausten nykytilanne sekä koulutettavan yrityksen tarpeet. Neuvottelujen pohjalta tehdään tarkempi päästömittausten koulutussuunnitelma.

Projektin avulla saadaan kattavaa tietoa intialaisesta ympäristölainsäädännöstä, käytössä olevista standardeista, päästömittaajista (lukumäärä, mittausvalmiudet) sekä teollisuuden mittaustarpeista. Tätä tietoa voivat hyödyntää suomalaiset puhdistin- ja päästömittalaitevalmistajat sekä voimalaitosten toimittajat markkinoidessaan tuotteitaan Intiaan. Rahoittajina projektissa toimivat Suomen Ulkoasiainministeriö sekä VTT.

VTT:llä on kokemusta päästömittaustoiminnasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta kolmen vuosikymmenen ajalta. VTT osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen päästömittausstandardisointi-toimintaan sekä toimii asiantuntijalaitoksena ilmansuojeluun liittyvissä toimeksiannoissa muun muassa Suomen Ympäristöministeriölle. Vuonna 1993 VTT aloitti Suomen Ympäristöministeriön tuella päästömittausten koulutusohjelman Baltian maissa, Karjalan tasavallassa sekä Murmanskin alueella. Vuonna 1995 VTT aloitti myös laajat kansainväliset päästömittaukset, joissa kohdemaina ovat olleet mm. Pakistan, Bangladesh, Intia, Israel, Guatemala, Panama sekä useat maat Euroopassa.

Lisätietoja: VTT Kemiantekniikka,tutkimusinsinööri Harri Puustinen, puh.020 722 5684, Harri.Puustinen@vtt.fi sekä erikoistutkija Tuula Vahlman, puh.020 722 6393, Tuula.Vahlman@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT